nieuws

‘Huidige negatief beeld palmolie belemmert de overgang naar 100% duurzame palmolie’

Duurzaamheid & MVO

‘Huidige negatief beeld palmolie belemmert de overgang naar 100% duurzame palmolie’

Driekwart (74%) van de palmolie die Europa binnenkomt voor voedsel, was in 2017 duurzaam gecertificeerd. ‘Europa moet meer actie ondernemen om zijn doelstelling voor 100% duurzame palmolie in 2020, te verwezenlijken.’

Tijdens de zesde jaarlijkse Europese Palmolieconferentie (EPOC) op 4 oktober in Madrid, riep Frans Claassen, voorzitter van de European Palm Oil Alliance (EPOA) en van MVO – de Nederlandse ketenorganisatie voor oliën en vetten, voedingsmiddelenbedrijven en retailers op om alleen nog duurzame palmolie te gebruiken.

 

De tijd dringt

Als palmolie duurzaam wordt geproduceerd, draagt het bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het levert een bijdrage aan de wereldvoedselvoorziening, kan biodiversiteit en dieren in het wild helpen beschermen en de sociaaleconomische ontwikkeling van producerende landen verbeteren. Claassen: “Ons 2020-doel voor 100% duurzame palmolie in voeding in Europa is nog steeds in zicht, maar iedereen moet alle zeilen bijzetten – de tijd dringt. We roepen NGO’s op om een coöperatieve houding aan te nemen zodat de mensen die moeten zorgen voor de transformatie van de markt, worden ondersteund om de verandering mogelijk te maken.”

 

Het huidige negatieve beeld van palmolie belemmert de overgang naar 100% duurzame palmolie, zegt Claassen. Deelnemers aan de conferentie riepen op tot actie en bespraken het idee van een gezamenlijke communicatiecampagne om duurzame praktijken aan te moedigen.

 

De kloof dichten 

Een nieuw monitoringsrapport van het European Sustainable Palm Oil (ESPO) -project, een initiatief van MVO en IDH, het Sustainable Trade Initiative – laat zien dat 74% van de palmolie die voor voedsel wordt ingevoerd, duurzaam was gecertificeerd (CSPO ) in 2017 [1]. Aangezien de absolute volumes van palmolie toenemen, is het belangrijk om een sterkere vraag naar duurzame palmolie te stimuleren. Dit is nodig om de 2020-doelstelling van industrie en overheid te halen.

Een van de manieren om duurzame ontwikkeling in producerende landen te ondersteunen, is het kopen van speciale certificaten van onafhankelijke boeren. Voor de eerste keer bevat het ESPO-monitoringverslag ook gegevens over de opname van deze certificaten die worden aangeboden door de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). In 2017 betrof dit 8100 ton.

 

Acties in Europa

De Europese palmolie-industrie gebruikt meerdere strategieën om ervoor te zorgen dat de palmolie duurzaam is. Een belangrijk startpunt is de zogeheten traceability. Bijna alle – (99% in 2017) – van de palmolie die Europa binnenkomt, is nu herleidbaar tot het niveau van oliemolens. 84% van alle palmolie die in 2017 in Europa werd geïmporteerd, valt onder het duurzaamheidsbeleid van de ondernemingen die focussen op ‘No Deforestation, No Peatland and No Exploitation’ (NDPE) waarmee de belangrijkste aandachtsgebieden van duurzaamheid (ontbossing, productie op veenland en exploitatie van medewerkers) worden aangepakt.

 

Acties in producerende landen

Producerende landen verhogen ook hun inspanningen. Arif Havas Oegroseno, de Indonesische ambassadeur in Duitsland, noemde het opgelegde moratorium op de uitbreiding van palmolieplantages door de Indonesische president Joko Widodo een belangrijke stap voorwaarts. Zowel in Indonesië als Maleisië ontwikkelen regionale en districtsoverheden samen met de particuliere sector verplichte certificeringsregelingen (ISPO en MSPO) om duurzame productie te monitoren en te ondersteunen. Ook in Colombia zetten de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zich in voor duurzame productie.

 

Aanpak van armoede

Naast het belang van duurzame palmolie voor het milieu, leggen de producerende landen de nadruk op de rol van palmolie in de economische ontwikkeling en de aanpak van armoede. De Maleisische minister van minister van Ontwikkelingssamenwerking, Theresa Kok Suh Sim, legde uit: “De ontwikkeling van de palmolie-industrie in Maleisië zorgde ervoor dat de armoede onder de 5% kwam met extreme armoede onder de 1%, waarbij 38% van de palmolieproductie in Maleisië afkomstig was van kleine bedrijven.”

 

Een recent rapport van IUCN bevestigt dat duurzame palmolie essentieel is voor het oplossen van de voedselvraag van Europa. Claassen: “Wij pleiten voor duurzame palmolieproductie en -consumptie om een positieve impact op armoedebestrijding, behoud van biodiversiteit, sociaaleconomische ontwikkeling en arbeidsrechten te benutten. Uiteindelijk draagt duurzame palmolie bij aan minstens 7 Sustainable Development Goals (SDG’s).”

[1] Inclusief kleine hoeveelheden voor persoonlijke verzorging en diervoeder.

 

Auteur: Marjolein van der Drift is werkzaam bij MVO, kennispartner van VMT. 

Reageer op dit artikel