nieuws

‘Ketenpartijen doen te weinig om problemen in de cacaomarkt aan te pakken’

Duurzaamheid & MVO

‘Ketenpartijen doen te weinig om problemen in de cacaomarkt aan te pakken’

De cacao-industrie, overheden en maatschappelijke organisaties doen te weinig om de huidige problemen zoals lage inkomens, ontbossing en kinderarbeid in de cacaomarkt aan te pakken. Dit concludeert de Cacao Barometer.

De Cacao Barometer is een onderzoek gesteund door grote internationale groep maatschappelijke organisaties waaronder FNV, Hivos, OxfamNovib en Solidaridad.

Lage cacao-prijzen

De Cacao Barometer concludeerde dat door lage cacaoprijzen, cacaoboeren beschermde bosgebieden zijn gaan gebruiken voor cacaovelden om hun inkomen te verhogen. Hierdoor is 90 procent van de bosgebieden in West-Afrika gekapt.

Verder is door de extra teelt van cacao een cacao-overschot ontstaan waardoor de prijzen verder gedaald zijn. Deze zaktenper ton van gemiddeld 3000 dollar in september 2016 naar gemiddeld 2000 dollar in februari 2017. Dit zorgde voor een 30 tot 40 procent daling in de lonen van boeren.

Geen beleid om markfalen te corrigeren

In reactie op de conclusies stelt Isaac Gyamfi, directeur van Solidaridad in West-Afrika: “De cacao-industrie, overheden en maatschappelijke organisaties moeten meer doen om de problemen aan te pakken. Cacao- en chocoladebedrijven besparen miljarden door de lagere cacaoprijzen, terwijl ze miljoenen spenderen in duurzaamheidsprogramma’s. Overheden van zowel producerende als consumerende landen hebben geen beleid om dit marktfalen te corrigeren.”

Heske Verburg, directeur van Solidaridad in Europa sluit hierbij aan: “Een leefbaar inkomen voor boeren is de belangrijkste indicator voor een duurzame cacaosector. Overheden hebben de  verantwoordelijkheid om de markt te reguleren. De bedrijven moeten manieren vinden om de waarde beter te verdelen over de verschillende spelers in de productieketen. Samen kunnen de bedrijven en overheden een leefbaar inkomen garanderen voor cacaoboeren.”

Kinderarbeid

Naast het lage inkomen komt uit het onderzoek naar voren dat er waarschijnlijk een toename is van het aantal kinderen dat werkzaam is in de cacaoteelt, ondanks alle programma’s om kinderarbeid te voorkomen.

De Cacao Barometer schat dat er alleen al in Ivoorkust en Ghana  zo’n 2.1 miljoen kinderen in de cacaovelden werken. Dit zou volgens het rapport komen door armoede, verhoogde cacaoproductie en een tekort aan scholen en andere infrastructuur.

Reageer op dit artikel