nieuws

Kabinet zet in op eerlijke ketens en verbeteren consumentenvertrouwen

Duurzaamheid & MVO

Kabinet zet in op eerlijke ketens en verbeteren consumentenvertrouwen

Consumenten gooien te gemakkelijk voedsel weg, kiezen te vaak ongezonde producten en hebben geen oog voor de gevolgen van hun voedselkeuze voor klimaat en schaarse grondstoffen. Dat moet veranderen daarom zal het kabinet volop inzetten op onder andere gezonde en duurzame voeding. Wat zijn de vier prioriteiten in het Nederlandse voedselbeleid?

Hierbij de vier belangrijkste speerpunten in het Nederlandse voedingsbeleid verwoordt in een Kamerbrief van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselbeleid en staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

1. Het verder stimuleren van de gezonde en duurzame voedselkeuze

Niet alleen zal het kabinet zich de komende jaren inzetten op het stimuleren van de duurzame en gezonde voedselkeuze, maar ook op het verbeteren van de productsamenstelling. De regering stelde in een voortgangsbrief eind  2017 over het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (AVP) dat “alle partijen “de schouders eronder moeten zetten om de doelen in 2020 te behalen.”

In de zomer van 2018 zal staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zal  beleid voor de komende jaren vaststellen om de productsamenstelling te verbeteren.  Hij zal dan bepalen of de huidige aanpak van het AVP toereikend is en eventueel aanpassingen aanbrengen.

Ook de gemeenten gaan aan de slag om de gezonde en duurzame keuzes te stimuleren. Zo zijn er Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)- en  de City Deal Voedsel-projecten gaande.

Landelijk zijn er initiatieven zoals Het Nationaal Actieplan Groente- en Fruit (NAGF) om de groente- en fruitconsumptie te stimuleren en een aantal ministeries kondigt aan om de aanbestedingscriteria voor de rijkscatering aan te passen om het voedselaanbod duurzamer en gezonder te maken.

Dan is er de ‘Transitieagenda biomassa en voedsel’ om broeikasgassen in de agri- en voedselsector terug te dringen.

Een ander belangrijk punt is het tegengaan van voedselverspilling. Hiertoe is op 20 maart de Taskforce Circular Economy in Food gelanceerd waarin alle belangrijke partijen uit de voedselketen zoals bedrijven, Wageningen University and Research en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselbeleid (LNV) zijn vertegenwoordigd.

2. Goede verdienmodellen in de keten

Een belangrijk doel is om de boer een eerlijke prijs te laten verdienen.  Het kabinet heeft het dan over True Pricing.  LNV-minister Carola Schouten wil een meerjarenprogramma initiëren met werkwijzen om de werkelijke kosten van een product beter in beeld te brengen en hoe deze externe kosten omlaag kunnen.

3. Transparantie en consumentenvertrouwen

Het kabinet stelt dat transparantie in de voedselketen fundamenteel is voor het consumentenvertrouwen. Door incidenten komt dit onder druk te staan.  Als er betrouwbare en toegankelijke informatie is over herkomst, voedingswaarde, productsamenstelling en duurzaamheid versterkt dit ook de relatie tussen boer en burger. Bovendien kan de consument dan bewustere keuzes maken.

De regering zinspeelt op het ontwikkelen van een benchmark om het gezonde en duurzame aanbod in supermarkten te vergelijken. Hiermee kan het publiek zien hoe supermarkten scoren op  duurzaam en gezond voedsel. Het kabinet hoopt de retailers hiermee aan te sporen om hun aanbod gezonde en duurzame producten uit te breiden.

Ook kortere ketens kunnen een middel zijn om de afstand tussen de burger en zijn voedsel te verkleinen. Er zijn verschillende initiatieven op dit gebied gaande zoals het ‘virtuele streekproductenloket’ waar consumenten informatie kunnen vinden over streekproducten.

Ook zal de minister van Medische Zorg en Sport het in 2016 ingezette Actieplan etikettering van  Levensmiddelen evalueren en bezien op welke wijze er in de komende periode aandacht moet zijn voor ‘eerlijke’ etikettering.

4. Nederlands voedselbeleid in mondiale en Europese context

Het kabinet wil minder afhankelijk worden van grondstofimporten. Ook wil het via het Europese Landbouw Beleid de bewustwording  van consumenten voor duurzame en gezonde producten vergroten. Richting de handel dient er meer transparantie te komen in etikettering.  Verder zou het kabinet graag regelingen gericht op gezond en duurzaam geproduceerd voedsel bevorderen. Qua kennis en innovatie wil de regering synergie zoeken bij Europese activiteiten.

Reageer op dit artikel