nieuws

FrieslandCampina wil verder verduurzamen met Top-Zuivellijn

Duurzaamheid & MVO

FrieslandCampina wil verder verduurzamen met Top-Zuivellijn

FrieslandCampina introduceert een zuivellijn in 2019 waarbij ze meer eisen stelt aan melkveehouders op het gebied van dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat.

FrieslandCampina bespreekt de komende maanden de plannen met zijn leden-melkveehouders. De besluitvorming, met invoering per 1 januari 2019, vindt later dit jaar plaats. Wanneer de melkveehouders mee willen doen aan de Top-Zuivellijn moeten zij extra aandacht besteden aan dier, natuur en klimaat. Daarnaast moet de zuivel uit de Toplijn een lage Co2-equivalent hebben en goed scoren op dierenwelzijn en biodiversiteit. Verder moet deze voldoen aan alle eisen op het gebied van weidegang en de nieuwe standaard voor grondgebondenheid.

Financiële gevolgen

De zuivelfabrikant geeft aan dat het mogelijk blijft voor melkveehouders om te groeien, maar dan wel binnen de ruimte van een vooraf overeengekomen groeiafspraak gebaseerd op de marktgroei. Wanneer boeren meer produceren dan de marktgroei leidt dit tot inhouding op hun melkgeld van tien eurocent per kilo.

Vooroplopende melkveehouders die zich inzetten voor duurzame en speciale melkstromen krijgen juist een hogere beloning. Hoe hoog dit tarief zal zijn hangt af van onderhandelingen met retailers.

Wanneer de aangesloten melkveehouders akkoord gaan met de plannen, kan de eerste zuivel uit de Toplijn in 2019 in de schappen van de supermarkt liggen.

Reageer op dit artikel