artikel

Expertpanel: Wat kunnen voedingsbedrijven verbeteren om meer water te besparen?

Duurzaamheid & MVO

Expertpanel: Wat kunnen voedingsbedrijven verbeteren om meer water te besparen?

De zomers worden droger: in Nederland, maar ook elders. Waterbesparing staat daarom hoog op de agenda bij voedingsbedrijven. Maar doen ze daar wel genoeg aan? Wat doen zij zoal om water te besparen en waar is nog verbetering te behalen? Vier experts geven hun visie. Dit artikel is verschenen in VMT 10 met als thema waterbesparing en hergebruik afvalwater.

Dennis van der Kroon

Directeur/mede-eigenaar Van der Kroon Food Products

“Een voordeel van het werken in een familiebedrijf is dat je leert dat er veel meer is dan alleen de kortetermijncijfers. Zo denken we er ook over na of ons bedrijf over vijf, tien of twintig jaar nog kan bestaan. Daarbij kijken wij ook wat we allemaal moeten doen om ons mkb-bedrijf zo energieneutraal mogelijk in te richten. Waar we volop mee bezig zijn is het reduceren van ons watergebruik. Van de inkoppertjes, zoals het uitzetten van de waterslangen tijdens pauzes, tot investeringen die nodig zijn om een bepaalde koelcapaciteit te behalen waar we met leidingwater/ koeltoren niet meer uit de voeten kunnen. Deze koeling wordt elektrisch aangedreven, door energie die is opgewekt door de zonnepanelen op het dak. Daarnaast verbruikt de conserven- en groente-industrie veel water bij het spoelen van de gewassen. Wij zijn met een project bezig om ‘het schonen’ bij de boer te optimaliseren waardoor het restafval op de boerderij blijft (sommige producten bestaan uit 30-50% restafval). Dit leidt ook tot CO2-reductie doordat er minder transport nodig is. Met dit project besparen we niet zozeer op het waterverbruik – dit verschuift nu naar de boer – maar wel op VE (vervuilingseenheid) en rioolheffing omdat er veel minder vervuilingseenheden in ons afvalwater terechtkomen.”

Pieter Hogeveen

Innovatiemanager The Greenery

“Wij zien de waterbesparing voornamelijk bij de productieschakel in de gehele keten van groente en fruit. Wij pakken dit op met het On the way to PlanetProof-keurmerk, voorheen Milieukeur. Vanaf 2019 is het nieuwe keurmerk een vereiste voor telers die agf-producten (aardappelen, groente en fruit, red.) leveren aan de Nederlandse retail. Het certificaat helpt telers aan te tonen dat zij op duurzame wijze telen. Zo zijn er eisen op het gebied van water, afval, energie en gewasbescherming. Bij water gaat het om efficiënt watergebruik, opslag en hergebruik van water. Daarnaast is het erg belangrijk om te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen afspoelen naar grond en oppervlaktewater. The Greenery begeleidt haar telers actief bij de overstap naar PlanetProof. Om de invoering van het keurmerk goed te laten verlopen, is het belangrijk om de telers goed voor te lichten en handvaten aan te reiken. Het aantal telers binnen The Greenery met het PlanetProof-keurmerk stijgt zeer snel. In 2018 was 60 procent van de telers PlanetProof-gecertificeerd (eind 2017: 41%). Eind 2019 zijn naar verwachting alle telers gecertificeerd die leveren aan klanten met een voorkeur voor PlanetProof-gecertificeerde producten.

Taco Juriaanse

Directeur Nederlandse Vereniging Frisdranken, Waters en Sappen (FWS)

“Waterbesparing gaat grofweg over drie dingen: ‘good housekeeping’, preventie en hergebruik van proceswater. Good housekeeping leidt bijvoorbeeld tot optimale productieplanning, waardoor minder productwissels nodig zijn en de installaties minder vaak gereinigd hoeven te worden. Bij preventie wordt minder water verbruikt door technische aanpassingen aan het proces. Bijvoorbeeld door de waterbereiding te optimaliseren, spoelprogramma’s efficiënter in te stellen of het minimaliseren van water dat op/aan de verpakking blijft zitten nadat deze uit de pasteurisatie-installatie komt. Hergebruik van proceswater levert ook besparingen op. Denk aan het opvangen van condensaat en het hergebruiken voor de productie van stoom. Dit water is niet verontreinigd en is te gebruiken voor het spoelen op de afvullijnen. Ook kan het laatste spoelwater van de flessenspoelmachine gebruikt worden in de krattenwasser. Tot slot is verantwoord waterbeheer ook belangrijk. Veel bedrijven winnen hun water uit ondergrondse bronnen. Gebieden rond productielocaties zijn daarom aangemerkt als beschermde waterwingebieden. Daarnaast hebben bedrijven afspraken gemaakt met lokale overheden over de bescherming van hun water.”

Rob Morren

Sectorspecialist Food ABN AMRO

“In de voedingsindustrie spelen de volgende thema’s: CO2- reductie en energiebesparing, het reduceren van voedselverspilling en het gebruik van duurzame verpakkingen. Maar ook waterbesparing krijgt aandacht: onze relaties hebben hierin al veel stappen gezet. Bijvoorbeeld door kratjes te wassen met restwater uit het productieproces. De focus op waterreductie verschuift nu naar eerdere schakels in de keten. Bijvoorbeeld naar de landen waar veel van ons voedsel vandaan komt. Juist daar gaan we producenten helpen duurzaam te telen, met zo min mogelijk water en afvalstoffen. De waterfootprint van je product begint immers al op de akker van de boer. Het wordt belangrijker om daarvan data te hebben. Die kunnen als basis dienen om de watervoetafdruk te verlagen. Een belangrijke versneller achter deze focus zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN). Deze doelstellingen vormen de wereldwijde agenda tot 2030 voor een duurzame wereld, waaraan alle 193 VN-landen zich in 2016 hebben gecommitteerd. SDG 6 gaat over de toegang tot schoon drinkwater en het terugdringen van pesticide-afval in grondwater. De snelheid waarmee landen dat oppakken verschilt, maar dat iedereen een wereldwijde doelstelling omarmt is een betekenisvolle stap.”

Reageer op dit artikel