nieuws

Voortaan twee dierenartsen naar omstreden noordelijke slachthuizen voor NVWA-controles

Algemeen

Voortaan twee dierenartsen naar omstreden noordelijke slachthuizen voor NVWA-controles

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Carola Schouten, heeft besloten dat er voortaan twee dierenartsen de in opspraak geraakte middelgrote slachthuizen in de regio Noord-Nederland moeten bezoeken. Deze maatregel volgt na aanhoudende berichten over tekortkomingen van de NVWA.

Dit rapporteert RTL Nieuws. Tijdens de controles kunnen de collega’s elkaar ondersteunen. De tweede dierenarts kan ook ter plaatse zijn, of kijkt op afstand mee.

Beweegredenen voor deze maatregel zijn de aanhoudende verontrustende berichten over afgekeurd vlees in dat al dan niet in de voedselketen terechtkomt, waarin het lijkt alsof de NVWA niet doeltreffend garant staat voor veilig voedsel in Nederland. De NVWA laat via een reactie op hun website weten “zich niet te herkennen in het beeld dat er geen rapporten van bevindingen zouden worden opgemaakt.”

Jan Meijer, directeur Keuren bij de NVWA, bestempelde de klokkenluiders die deze misstanden naar buiten brachten als onprofessioneel en niet-integer in een interne blog, aldus RTL.

Kamerbrief

Het vierogenprincipe introduceert minister Schouten in een Kamerbrief, als kortetermijnoplossing om “over het toezicht op de voedselveiligheid en dierenwelzijn geen enkele twijfel te laten bestaan.”

In een eerder communiqué (van februari 2019) meldde de LNV-minister onafhankelijk, extern onderzoek naar de berichtgeving en handelen omtrent de gebeurtenissen in de noordelijke slachthuizen. De tweetallen dierenartsen zijn een extra maatregel om de dierenartsen te onderhouden.

Dat onderzoek doet onderzoeksbureau 2Solve. Schouten zegt in de brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 7 mei 2019 dat zij de “Kamer voor het zomerreces zal informeren over de uitkomsten van het onderzoek, om daarna indien nodig structurele stappen te zetten om een einde te maken aan deze terugkerende signalen.”

Slachthuisschandaal

RTL bracht deze misstanden in 2018 naar buiten na het opvragen van rapporten van de NVWA, nadat het Belgische slachthuisschandaal in maart 2017 naar voren kwam.

De toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam (PvdA) zei toentertijd op Radio 1 dat er wel tekortkomingen waren in de Nederlandse slachthuizen, “maar we hebben geen aanwijzingen dat zoiets wat in België is gebeurd ook in Nederland zou gebeuren.”

In één van de rapporten die in handen zijn van RTL, schrijft een inspecteur daarentegen: “Een varken begon erg te spartelen en te bewegen met het hele lijf. Het spetteren werd veel heviger waarbij grote hoeveelheden water over de rand kwamen”, wat anders doet vermoeden dan Van Dam’s woorden.

Het varken werd daarop door een constructie onder water gehouden, zodat het dier kon verdrinken.

Geldboetes

Dit slachthuis werd beboet, evenals andere overtreders. Deze boetes variëren van vijftienhonderd euro tot en met vijfduizend euro. RTL meldt dat het villen van een levend kalf (doden dieren gaat fout) een boete oplevert van vijftien honderd euro.

Reageer op dit artikel