nieuws

TKI-BBE: ‘Biomassa is meer dan alleen houtpellets’

Algemeen

TKI-BBE: ‘Biomassa is meer dan alleen houtpellets’

Stichting Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy (TKI-BBE) brengt het boek ‘Biomassa voor de Circulaire Economie – Alles wat je wilde weten over biomassa maar nooit durfde te vragen’ uit. Hier wordt ingegaan op de belangrijkste biomassastormen in Nederland, Europa en de wereld.

Het boek werd geschreven in opdracht van TKI-BBE door Johan van Groenestijn, Paulien Harmsen en Harriëtte Bos van Wageningen University & Research. TKI-BBE-directeur Kees de Gooijer zegt: “Over nut en noodzaak van biomassa wordt veel gediscussieerd.”

“Het valt op dat dat lang niet altijd op basis van valide argumenten gebeurt. Met dit boekje willen wij bijdragen aan een feitelijke discussie over de rol van biomassa in de circulaire economie”, aldus De Gooijer.

Biomassareststromen

Voeding voor mensen is altijd geproduceerd uit biomassa. “Inzet van biomassa voor voeding heeft daarom de hoogste emotionele waarde, maar met de productie van voedsel wordt een grote hoeveelheid biomassa als reststroom geproduceerd die niet geschikt is voor humane consumptie”, zo is te lezen in het boek. De reststromen kunnen bijvoorbeeld in energie worden omgezet.

“Nederland zal een belangrijk deel van de benodigde biomassa in de toekomst moeten importeren en energie zal naar verwachting een belangrijke toepassing zijn.”

Reageer op dit artikel