nieuws

FME: ‘Voor handel met China moet Nederland de kansenbril ophouden, maar niet naïef zijn’

Algemeen

FME: ‘Voor handel met China moet Nederland de kansenbril ophouden, maar niet naïef zijn’

Een degelijk handelsverdrag met China moet het ongelijk speelveld voor bedrijven aanpakken. Hierbij moet Nederland kiezen voor verstandige betrokkenheid. Er liggen een myriade aan kansen voor de voedingsmiddelenindustrie in handel met de dynamische groeimarkt van China, maar Nederland moet daar niet naïef ingaan.

Dat vindt FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. De organisatie publiceerde een China-visie. De overeenkomst moet bijvoorbeeld intellectueel eigendom beter inkaderen. Het vinden van een correcte balans tussen kansen en risico’s, en het versterken van de eigen concurrentiekracht zijn daarbij van het grootste belang.

Nederlandse export

Jaarlijks exporteren Nederlandse bedrijven voor elf miljard euro aan goederen en diensten naar China. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink zegt: “Het is cruciaal om de politieke en economische dialoog met China op gang te houden. We moeten een tweedeling in de wereldeconomie voorkomen. FME ziet geen heil in een conflictgerichte benadering van China.”

Autonomie

Om het degelijke handelsverdrag op te stellen, zegt Dezentjé “dat Nederland en Europa meer moeten gaan denken in termen van strategische autonomie, invloedmaximalisatie door samenwerking en het versterken van onze concurrentiekracht door bepaalde cruciale technologieën zelf te ontwikkelen.”

De groeiende Chinese economie komt met kansen voor Nederland en Europa in verschillende vormen: als investeringsbron, afzetmarkt, productielocatie, en onderzoeks- en innovatiepartner.

Europese verdeeldheid

Het FME is van mening dat de China-discussie gaat over een vraagstuk dat Europa en Nederland zelf ook op moeten lossen. Europa is in potentie het machtigste handelsblok ter wereld, maar waar de Chinezen en Amerikanen werken met strategische en meerjarige masterplannen om hun economieën te moderniseren, wordt Europa geremd door versnippering, aldus FME.

Dezentjé zegt: “Het echte gevaar is niet zozeer China, maar Europese verdeeldheid. Zonder een eigen strategische machtspositie komt Europa steeds meer klem te zitten tussen twee rivaliserende machtsblokken. Dat betekent ook dat we in Europa zelf een debat moeten gaan voeren over hoe we met China willen omgaan.”

AI

FME vindt dat er een investeringsoffensief moet komen om de Europese verdeeldheid tegen te gaan. De investeringen dienen ertoe Nederland en Europa een voortrekkersrol op zich te laten nemen in de ontwikkeling van opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie, 3D-printen, robotica en photonica.

Om dit te bereiken vindt FME dat er meer geld moet vrijkomen voor Nederlands en Europees onderzoek. Een drastische verhoging van het onderzoeksbudget kan voor elkaar komen door het budget voor landbouw te verlagen ten gunste van het innovatiebudget. Het vrijmaken van een dergelijk budget, gekoppeld aan een ambitieuze industrieagenda, zou de kerntaak van een volgende Europese Commissie moeten zijn.

Reageer op dit artikel