nieuws

Aantal faillissementen in de voedingsmiddelenindustrie neemt weer toe

Algemeen

Aantal faillissementen in de voedingsmiddelenindustrie neemt weer toe

Kleine marges en felle concurrentie zijn de voornaamste aanleidingen voor de verwachte toename aan faillissementen in de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie in 2019.

“Voor dit jaar verwachten wij een afnemende economische groei van 1,4 procent. Bij een afkoelende economie, waarbij het bruto binnenlands product rond dit niveau beweegt, is er historisch gezien bijna altijd sprake van een toename van het aantal faillissementen”, zegt Loek Caris, Sector Econoom Thema’s van ABN Amro.

Het totale aantal faillissementen zal in 2019 met tien procent stijgen ten opzichte van 2018 voorspelt ABN Amro. In Nederland gingen in 2019 (tot en met maart 2019) 27 voedingsmiddelenbedrijven failliet.

Dat is een afname van 55 procent ten opzichte van de faillissementspiek in 2013/2014, maar een toename van acht procent in vergelijking met maart 2018.

De verwachting is dan ook dat het aantal faillissementen in de voedingsmiddelenindustrie (inclusief groothandels) met vijf tot tien procent zal toenemen ten opzichte van 2018.

Wankele export

Grondstofprijzen en exportmarkten blijven gevaarlijk voor voedingsmiddelenbedrijven, omdat ze niet stabiel zijn. De voedingsindustrie is in grote mate afhankelijk van deze twee dynamische aspecten. Deze gebondenheid met de markt draagt bij aan de toename van faillissementen.

Voor eenmansbedrijven valt het faillissementsgehalte mee, omdat deze vaker stoppen dan dat ze failliet gaan.

Loonkosten

De bodem van het aantal maandelijkse faillissementen in de sector werd bereikt in september 2018. De stijging daarna heeft te maken met de loonkostenstijging in 2018. De cao-lonen stegen met 2,4 procent en uitzendkrachten werden 6,4 procent duurder. Ook heeft de voedingsmiddelenindustrie last van de sterk vertraagde economische groei in Duitsland.

Handelsconflicten

Over de toekomst is ABN Amro relatief positief. Met de orderportefeuilles zit het wel goed. Hoewel een mogelijke harde Brexit en handelsconflictescalatie tussen de VS en China, en de VS en Europa alles onzeker maken.

Landbouwsector

Het aantal faillissementen in de agrarische sector steeg de afgelopen maanden wel, maar blijft traditioneel laag. Vooral lage prijzen en regeldruk zorgen voor precaire situaties.

In 2019 verwacht de ABN Amro dat er twee tot vijf procent meer faillissementen plaatsvinden in de landbouwsector ten opzichte van 2018. Ook waarschuwt de bank dat het aantal bedrijven dat verdwijnt hoger kan liggen. Voor pluimvee- en varkenshouders is er een stoppersregeling die tot 2020 geldt.

Reageer op dit artikel