nieuws

‘1 op de 10 bioboeren komt regels niet na’

Algemeen

‘1 op de 10 bioboeren komt regels niet na’

Winkels verkopen honderden producten met een biologisch label, terwijl deze niet aan de regels voldoen. De producten zijn afkomstig van ongeveer tweehonderd boeren. Deze houden zich niet volledig aan de strikte regels die gelden voor biologische producten. In een reactie laat Skal weten dat de organisatie alle misstanden heeft willen voorkomen. Ze betreuren het beeld dat RTL schetst.

Dit meldt RTL Nieuws. De nieuwssite heeft meer dan vijftienhonderd inspectierapporten van biotoezichthouder Skal opgevraagd, zich beroepende op de wet openbaarheid van bestuur. De rapporten stammen uit de periode 1 januari 2017 tot en met 1 juli 2018.

RTL concludeerde dat tientallen boeren niet voldoen aan de regels aangaande dierenwelzijn. Dit kan betekenen dat er te weinig ruimte is voor de dieren of dat er preventief medicijnen worden toegediend.

Naast veehouderijen zijn er ook telers die niet voldoen. Vooral het gebruik van (kunst)meststoffen blijkt een heikel punt. Er zijn boeren die herhaaldelijk ongeoorloofde middelen gebruiken in het teelproces.

Biologische landbouw

RTL rapporteert dat een tiende van de boeren de regels voor biologische landbouw niet nakomen. Eén van de meest opvallende overtredingen werd getroffen bij het zogenoemde Bedrijf 75.

Deze winkel verkocht varkensvlees met het bio-logo. Een inspecteur stelde vast dat geen daadwerkelijk biologische producten waren en droeg het bedrijf op om de overtreding te corrigeren.

Vier maanden later kwam de inspecteur terug om de stand van zaken te beoordelen. Opnieuw blijkt het bedrijf ten onrechte vlees als biologisch vlees te verkopen.

RTL vind het opvallend dat toezichthouder Skal het biologische certificaat van het bedrijf niet heeft afgenomen ondanks dat het hier om een herhaalde overtreding gaat.

Consumentenvertrouwen

“Ik ben eigenlijk een beetje geschrokken van deze resultaten”, zegt voedingswetenschapper Gertjan Schaafsma tegen RTL Nieuws. “Dit betekent dat er producten op de markt komen die wel het label dragen van biologisch, maar die niet aan de eisen die de EU stelt, voldoen.”

“Wat betreft de volksgezondheid heeft dat geen consequenties, maar wel voor de portemonnee van de consument en het imago van biologische producten dat we graag hoog willen houden.”

Voedselfraude

“Als bij herhaling blijkt dat een boer niet voldoet aan de eisen die door de Europese Unie worden gesteld, dan vind ik dat de boer het certificaat moet inleveren en de producten niet meer mogen worden voorzien van het biologisch label”, zegt Schaafsma.

RTL meldt een groei van acht procent in het aantal biologische bedrijven in 2018 en verbindt dat aan een groeiende fraudegevoeligheid van de sector. “Dat is te verklaren doordat er een steeds grotere internationale markt is voor biologische producten en er voor biologische producten meer wordt betaald dan voor gangbaar. We zijn echter bewust van de risico’s die kleven aan de internationale groei en zetten hier ook ons toezicht op in”, zegt Skal-directeur Nicolette Klijn tegen RTL.

Bio-certificering

Via hun website laat Skal weten dat de organisatie misverstanden heeft willen voorkomen. Voorafgaande aan de overhandiging heeft Skal de dossiers geanonimiseerd en met RTL gesproken over hoe de stichting toezicht houdt op de biologische sector.

“Ik betreur het beeld dat RTL schetst in het nieuwsbericht. Wij certificeren vijfduizend bedrijven, 996 van die bedrijven hadden een ernstige of kritieke afwijking in de anderhalf jaar waarover RTL de rapporten heeft opgevraagd. Het beeld dat RTL schetst is op meerdere punten onjuist en onvolledig. De producten van bedrijven waar afwijkingen zijn geconstateerd zijn nog steeds biologisch conform de bio-certificering op basis van de bio-regelgeving”, aldus Klijn.

Skal Biocontrole laat weten de sancties en hersteltermijn nog eens onder de loep te nemen. “Misschien moeten we sneller rode kaarten gaan geven”, zegt Klijn.

Dierenwelzijn

In de reactie benoemt Skal specifiek dat zij streng zijn qua dierenwelzijn. Als toezichthouder geven zij bedrijven de mogelijkheid om maatregelen te treffen om overtredingen recht te trekken. De voorbeelden van opvallende overtredingen geeft volgens Skal een scheef beeld van de werkelijke situatie.

Bovendien wil Skal de transparantie van haar toezicht verhogen. “We gaan graag het gesprek aan met onze stakeholders over hoe we vervolgstappen kunnen zetten in het duidelijker maken van wat we doen en waarom. Daarbij is de consument de belangrijkste stakeholder, want ons toezicht is natuurlijk een publieke taak”, aldus Klijn.

Bedrijf 75 was omschakelende geitenhouder

In de reactie gaat Skal ook in op de situatie omtrent Bedrijf 75. Boerderijwinkel 75 is van een geitenhouder met twee varkens die naar biologisch omschakelde.

Tijdens deze overgangsperiode is één van de varkens geslacht en als biologisch aangeboden in de winkel. Dit resulteerde in een verlenging van de overgangsperiode.

De eigenaar heeft twee herinspecties gekregen, op eigen kosten, waarbij inderdaad één keer verpakkingen varkensvlees werden aangetroffen.

De reden dat Skal het bio-certificaat van Bedrijf 75 niet heeft afgepakt, is omdat het bedrijf nog geen bio-certificaat had.

Reageer op dit artikel