nieuws

Trending in food 2019: Van systeem naar cultuur

Algemeen

Trending in food 2019: Van systeem naar cultuur

Kelly Keizer, Vinçotte ISACert: ‘Voedselveiligheid, integriteit en kwaliteit als bouwstenen’. Vanaf 1 februari 2019 wordt er tegen de nieuwe Global Standard Food Safety issue 8 (BRC Food)-norm getoetst. Een belangrijke toevoeging is de aandacht voor de food safety culture.

Een belangrijke verandering is dat organisaties worden getoetst op ‘normen en waarden’ op het gebied van productveiligheid en de processen die hiermee verbonden zijn. “Deze toetsing vindt in eerste instantie plaats door het beoordelen van een plan van aanpak wat is geschreven door het seniormanagement van de organisatie”, zegt Kelly Keizer, operationeel manager Food bij Vinçotte ISACert. “Dit bevat onder andere de beschrijving van activiteiten die door de volledige organisatie heen een bijdrage moeten leveren aan product safety, evenals hoe en wanneer deze activiteiten worden uitgevoerd. Uiteraard mag een evaluatie van dit plan niet ontbreken zodat er continu kan worden gemonitord en het verbeterproces intact blijft.” Stefan Klaver, leadassessor bij Vinçotte ISACert, zegt dat elke organisatie voor andere uitdagingen staat als het om food safety culture gaat. “De grondslag is in hoeverre een organisatie hier al een visie op heeft , welke waarden er al zijn en op welke wijze medewerkers de mogelijkheid krijgen dit na leven. Het realiseren van bewustzijn is hier uiteraard een onderdeel van. Maar bedrijven moeten medewerkers ook in staat stellen om de juiste beslissingen te kunnen nemen, bijvoorbeeld door hen te trainen.”

Integrity audits

Een tweede ontwikkeling waarbij de bedrijfscultuur een rol speelt, zijn de product integrity audits, zoals de AH PIA-audit. “In deze audits toetsen we in hoeverre het hoger management van een bedrijf voldoende weet van data- en productintegriteit binnen de eigen organisatie, dit goed implementeert en hier ook achter staat”, legt Klaver uit. “Aan de hand van een kwetsbaarheidsonderzoek stelt het bedrijf risicoprofielen op voor producten en leveranciers. Auditoren toetsen middels product trails en massabalansen de interne en externe factoren die de data- en productintegriteit beïnvloeden. Hiertoe dient een breder spectrum van kennis te worden ingezet door de auditor, zoals bedrijfskundig inzicht. Naast deze objectieve toetsing vindt er ook een subjectieve toetsing plaats waarbij de auditor een professional opinion geeft. Hiermee is dit de eerste retailstandaard waar het ‘buikgevoel’ van de auditor kan spreken. De diepgaandere objectieve toetsing, in combinatie met het gevoel wat een auditor krijgt tijdens een audit, vraagt een andere manier van denken en auditeren.”

‘Maatwerk’-audits

Als laatste, maar zeker niet de minste ontwikkeling, ziet Vinçotte ISACert de behoefte ontstaan om specifieke thema’s diepgaand te toetsen, al dan niet risicogestuurd. Voorbeelden van deze thema’s zijn allergenen, vreemde delen, labelling en claims. “Deze thema’s worden uiteraard getoetst tijdens 3rd partyaudits, maar behoeven mogelijk meer aandacht”, zegt Keizer. “Hiertoe worden separate audits uitgevoerd waarbij de focus specifiek op een thema kan worden gelegd. We verwachten dat deze ontwikkeling van ‘maatwerk’-audits de komende jaren doorzet.”

www.isacert.nl

NB. Trending in Food maakt deel uit van de laatste VMT van dit jaar. De serie bestaat uit gesponsorde interviews met partijen in de voedingsmiddelenindustrie over de huidige trends in de markt.

Reageer op dit artikel