nieuws

‘Strategische versketensamenwerking belangrijk om veranderingen het hoofd te bieden’

Algemeen

‘Strategische versketensamenwerking belangrijk om veranderingen het hoofd te bieden’

Vertrouwen in ketenpartners is van groot belang in de voedingsmiddelenindustrie. De continue veranderingen in consumentengedrag, duurzaamheidsagenda, oogsten en grondstofprijzen zijn niet door één partij op te vangen.

Dit blijkt uit Strategische Samenwerking in de Versketens, een onderzoek van EFMI Business School in opdracht van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

EFMI richtte zich in het onderzoek op het supermarktkanaal. Binnen de Nederlandse supermarktkanalen leveren de verscategorieën samen 48 procent van de omzet.

Het instituut bestudeerde de versketens groente en fruit (vollegrond en glastuinbouw), zuivel (dagvers en toetjes) en vlees (kip en varken) van toeleverancier tot supermarkt.

Infographic-Samenwerking loont in versketens

Externe invloeden versketen

Uit de praktijkvoorbeelden, onderzocht door EFMI, blijkt dat er vier externe krachten invloed hebben op de versketen: veranderend consumentengedrag, maatschappelijke druk, onzekerheid en complexiteit, en verbulking van versproducten.

Verbulking van versproducten is het proces waarbij producten met toegevoegde waarde in de hoofdstroom komen, vaak betreft dit innovatieve producten of voedingsmiddelen met een gezondheidsclaim. De verbulking wordt gekenmerkt door bijvoorbeeld een marktprijs die het evenwicht tussen vraag en aanbod weergeeft.

Strategische ketensamenwerking

De verwachting is dat concepten met toegevoegde waarde, bijvoorbeeld een innovatief product, steeds meer van belang zijn voor de versketens. Strategische ketensamenwerking is hierbij belangrijk. Ketenpartners kunnen elkaar helpen met kennis en specialisaties; samen kunnen zij de keten beter afstemmen.

Om in te kunnen spelen op de veranderende consumentenbehoeften aan innovatieve en onderscheidende producten, zal de versketen zich moeten focussen op de klantreis. Met analyses van klantgedrag kan de keten concepten aanscherpen en netwerken in toenemende mate gebruiken. Hiermee geven supermarkten invulling aan sterke ketens en duurzame productie.

Data

“Supermarkten hebben als geen ander inzicht in de wensen van de klant en spelen hier uiteraard op in”, zegt Marc Jansen, directeur CBL. “Samen met ketenpartners, boeren en verwerkers gaan supermarkten de uitdaging aan om ook in de toekomst te blijven voldoen aan de consumentenbehoefte ongeacht tijd, plaats of kanaal. Daarbij speelt het goed inzetten van data een grote rol.”

Reageer op dit artikel