nieuws

‘NVWA is bewaker op het gebied van de voedselveiligheid, geen beleidsmaker’

Algemeen

‘NVWA is bewaker op het gebied van de voedselveiligheid, geen beleidsmaker’

Hoe ziet de taakverdeling van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) eruit? Dit is lang niet altijd duidelijk. De NVWA is een voedselveiligheidsbewaker, maar bijvoorbeeld geen beleidsmaker.

Dit blijkt uit een Kamerbrief naar de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), en Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport (VWS) naar aanleiding van een rapport van ABDTOPConsult.

Schouten en Bruins riepen de hulp in van het consultatiebedrijf, omdat Helma Lodders (VVD) en Jaco Geurts (CDA) op 1 november 2018 een motie indienden om de rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de NVWA en de ministeries van LNV en VWS in kaart te brengen.

Taakverdeling

ABDTOPConsult concludeerde dat de NVWA louter voedselveiligheidsbewaker is. Desalniettemin kunnen er in de praktijk onduidelijkheden omtrent de taakverdeling ontstaan. Vooral als het gaat om het vinden van nieuwe voedselveiligheidsrisico’s. Er kan dan onvoldoende duidelijkheid zijn over de taakverdeling.

Bovendien kan het gebeuren dat bedrijven niet de afdeling hebben die nodig is voor het uitdragen en invullen van duidelijke beleidskaders. Daarom kan het lijken alsof de NVWA een te grote rol vervult.

Transparantie

Aan het eind van het verslag doet ABDTOPConsult vier aanbevelingen die met name wijzen naar het belang van helderheid en transparantie. In de kamerbrief geven Schouten en Bruins aan dat zij zich in de raad kunnen vinden.

De helderheid en transparantie over de rol en verantwoordelijkheden van de NVWA en overheid moeten duidelijk zijn naar het bedrijfsleven. Hiertoe zullen de ministeries van LNV- en VWS en de NVWA aan de relevante partijen duidelijk maken wanneer de overheid een beleidskader moet opstellen en op welke momenten de NVWA een beleidsregel opstelt waarvan effectief toezicht en handhaving profiteren.

Reageer op dit artikel