nieuws

MSC treft maatregelen tegen slaven- en kinderarbeid

Algemeen

MSC treft maatregelen tegen slaven- en kinderarbeid

De Marine Stewardship Council (MSC) eist een arbeidspraktijkenaudit van bedrijven die MSC- of ASC-certificering willen. Hiermee wil de organisatie illegale arbeidspraktijken, zoals gedwongen en kinderarbeid tegengaan.

MSC heeft nieuwe eisen voor leveranciers en verwerkers van zeevruchten aangekondigd. Als er ergens in de keten een risico voor gedwongen of kinderarbeid is vastgesteld, moeten onafhankelijke certificeerders toezicht houden op de arbeidsmethoden.

De nieuwe maatregelen zijn een onderdeel van de bijgewerkte Chain of Custody Standard. Deze norm biedt zeevruchtenkopers en -consumenten de zekerheid van de traceerbaarheid en integriteit van MSC- en ASC-gecertificeerde (Aquaculture Stewardship Council) producten.

Arbeidsaudit

Om te bepalen of een arbeidsaudit noodzakelijk is, beoordeelt de MSC het risiconiveau van elk bedrijf in de toeleveringsketen.

Als er mogelijk  arbeidsovertredingen optreden tijdens de verwerking, verpakking of herverpakking en handmatig lossen in het land of de landen waarin de bedrijven actief zijn, moet het bedrijf zich onderwerpen aan een onafhankelijke audit.

Ter plaatse gebeurt dit door een MSC-erkend arbeidscontroleprogramma. Vanaf heden zijn dat: amorfi BSCI audit, SEDEX – Sedex Members Ethical Trade Audit en SA8000 Certification. In de toekomst komen Sustainable Supply Chain Initiative-erkende arbeidsprogramma’s daar ook bij.

SAI

Een arbeidsaudit is niet nodig als een bedrijf vanuit een land opereert dat voldoet aan twee of meer arbeidsschendingenrisicoverminderingsindicatoren. Bijvoorbeeld naar aanleiding van het landenrisicobeoordelingsproces door SA80000 van Social Accountability International, een norm die de toewijding van organisaties aan een eerlijke behandeling van werknemers in alle sectoren en landen toont.

MSC trekt de certificaten van bedrijven in die niet binnen dertig dagen de vastgestelde arbeidsovertredingen melden.

Zeevruchtenketen

Dr. Yemi Oloruntuyi van MSC geeft aan dat er wereldwijd meer dan 150 miljoen kinderen en 25 miljoen volwassenen betrokken zijn bij gedwongen arbeid.

“We erkennen de urgentie bij het aanpakken van bijvoorbeeld kinderarbeidsschendingen en hebben maatregelen genomen om dit probleem in de toeleveringsketen voor gecertificeerde zeevruchten aan te pakken”, zegt Oloruntuyi.

ASC

“Deze update van onze supply chain-vereisten zal kopers en consumenten van zeevruchten meer zekerheid bieden dat bedrijven die betrokken zijn bij de verwerking en verpakking van MSC- en ASC-gecertificeerde zeevruchten geen gebruik maken van gedwongen of kinderarbeid”, aldus Oloruntuyi.

Meer dan 4500 visbedrijven en onderaannemers op meer dan 45.000 locaties in ongeveer honderd landen, zijn momenteel gecertificeerd voor het verkopen van zeevruchten met de MSC- en/of ASC-labels.

Reageer op dit artikel