nieuws

Bedrijven pro-actiever in melden van allergenen

Algemeen

Bedrijven pro-actiever in melden van allergenen

De afgelopen twee jaar is het aantal recalls op de Nederlandse markt nagenoeg gelijk gebleven. De bijdrage hierin van allergenen is in 2018 licht gestegen en allergenen komen hiermee op de derde plaats aangaande recalls. Plaatsen één en twee worden onveranderd ingenomen door microbiologische en chemische besmettingen.

UPDATE: eerder verscheen een verkeerde versie van dit artikel online. Hieronder de juiste tekst.

Uit de onderstaande grafiek blijkt duidelijk dat het percentage van het aantal aan allergenen toe te wijzen recalls, die door de producent zelf ontdekt en gemeld wordt, de afgelopen twee jaren significant is toegenomen. Geconcludeerd kan worden dat er een hoger bewustzijn is in de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie op het gebied van allergenenmanagement. Een bijdrage hierin wordt zeker geleverd door initiatieven als SimplyOK en de aandacht voor allergenenmanagement in meer generieke schema’s als BRC, IFS en FSSC 2200.

procentuele verdeling maatregelen allergenen

Aantal recalls stijgt

Het feit dat bedrijven zelf problemen (vroegtijdig) ontdekken en proactief aanhangig maken bij de NVWA is een positief teken: het is het belang van de consument en van de spelers in de voedingsmiddelenindustrie om voedselveiligheid voorop te stellen. Aan de andere kant stijgt het aantal recalls betreffende allergenen nog steeds. Klaarblijkelijk zijn bedrijven zich weliswaar meer bewust van de problematiek, maar tegelijkertijd ook nog niet in staat om problemen altijd te voorkomen.

Een belangrijke oorzaak van allergenen gerelateerde recalls is een mismatch tussen de informatie op de verpakking en het daarin aanwezig voedingsmiddel. Hier zijn een veelvoud aan redenen voor, waarin hieronder kort op ingegaan wordt.Verscheidenheid neemt toe

Uit het onderstaande overzicht blijkt dat met name in de afgelopen jaren het aantal verschillende allergenen waarop recalls zijn uitgevaardigd in Nederland is toegenomen. Dit is een interessante observatie en kan worden toegeschreven aan een toenemend bewustzijn binnen bedrijven over de verschillende allergenen. Dit pleit ook voor het stimuleren van een bredere bekendheid, niet alleen in de industrie, voor de lijst van 14 belangrijke allergenen (zie plaatje hieronder).

procentuele bijdrage aan totaal aantal recalls


Onjuiste masterdata

Als er bij receptuurwijzigingen onvoldoende aandacht is voor juistheid van de informatie kan het zijn dat er allergenen over het hoofd worden gezien en daarmee dus niet vermeld worden op de (nieuwe) verpakking. Vaak is het overbrengen van de informatie tussen systemen nog handwerk. Ook wordt bij veel drukkerijen de definitieve versie in speciale software opgemaakt. Het verdient de aanbeveling om zonodig met software (bijvoorbeeld de ‘compare’-optie in Word) teksten goed met elkaar te vergelijken.

Gebruik verkeerde verpakking

Nog meer dan masterdata is het simpelweg gebruiken van verkeerde verpakking de hoofdoorzaak van veel allergenenrecalls. Er zijn veel plaatsen waar verpakkingen onderling verwisseld kunnen worden. Dit begint al bij de verpakkingsproducent waar in sommige gevallen verschillende verpakkingen tegelijkertijd worden geproduceerd en handmatig gescheiden. Ook in de opslag bij de voedingsmiddelenproducent kan het voorkomen dat dozen omgewisseld worden of foutieve verpakking teruggelegd na een productierun. Natuurlijk mag er maar één set van verpakkingen aanwezig zijn tijdens een productierun. Maar heeft de operator gezorgd dat ook alle oude verpakkingen uit de verborgen delen van de inpak machine zijn verwijderd? Zo zijn er talloze scenario’s denkbaar. Het verdient dan ook de aanbeveling om aan het einde van een productielijn een barcode scanner te installeren om te controleren of iedere verpakking inderdaad het juiste etiket bevat (met de juiste informatie aangaande allergenen).

Fouten in het product

Een laatste categorie van oorzaken zijn fouten in de uitvoering in het bereiden van het product. Het kan zo zijn dat door onoplettendheid een verkeerde grondstof (met een niet gedeclareerd allergeen) gedoseerd wordt in het eindproduct. Hier zijn zaken als het gebruikmaken van unieke barcodes op alle grondstoffen en barcodescanners samen met gekleurde stickers voor allergenen best practices die nog in veel bedrijven ingevoerd kunnen worden.

Kennis en opleiding

Niet in alle bedrijven waar gewerkt wordt met allergenen is iedereen, en met name het operationele personeel, van de risico’s hiervan doordrongen. Er zijn veel aspecten die goed geborgd moeten worden zoals hierboven beschreven, maar ook zaken als het hebben van een goede planning (om producten met allergenen te scheiden van producten zonder allergenen of met andere allergenen) en het goed uitvoeren èn valideren van de tussentijdse reiniging zijn ook zeer belangrijke aspecten. Door continu al het personeel te blijven scholen aangaande alle aspecten van allergenen management wordt het kennisniveau en het bewustzijn verhoogd – wat zeker bijdraagt aan een nauwkeurigere uitvoering en een vroegtijdige signalering van mogelijke issues.

Foutkans verkleinen

Al met al kan dus gesteld worden dat er nog veel werk aan de winkel is betreffende het invoeren van goede preventieve acties betreffende allergenen management. Er zijn veel aspecten die allemaal 100% in orde moeten zijn – op veel punten in de schakel wordt er nog handmatig werk verricht wat ruimte laat voor fouten. Handreikingen zoals gesteld in SimplyOK voegen veel waarde toe, maar uiteindelijk zal er ook gekeken moeten worden naar het automatiseren van bepaalde aspecten om de foutkans nog verder te verkleinen.


Auteur: Rob Kooijmans, directeur FoodRecall.nl, co-founder & mede-eigenaar FoodRecall.nl, 06-5276405, info@foodrecall.nlwww.foodrecall.nl

Reageer op dit artikel