nieuws

Heineken zet met nieuwe watervisie in op fors minder watergebruik (update)

Algemeen

Heineken zet met nieuwe watervisie in op fors minder watergebruik (update)

Problemen in waterstroomgebieden pakt Heineken aan in zijn nieuwe watervisie. Voor 2030 moet een hectoliter bier, gebrouwen in gebieden met een watertekort, gebrouwen worden met slechts 2,8 liter water. Update: waterrentmeesterschap belangrijk aspect van de waterdriehoek die Heineken gebruikt om waterproblematiek te verhelpen.

De nieuwe ambitie van Heineken heet Every Drop en wil voor 2030 een aantal doelen halen.

Met de watervisie wil de brouwer meer balans brengen in de waterkringloop. In gebieden waar minder water is, wil Heineken het watergebruik van 3,2 hectoliter water per hectoliter bier (hL/hL) terugbrengen naar 2,8 hL/hL.

Het gemiddelde watergebruik van alle brouwerijen die onder Heineken vallen, moet dalen van 3,5 hL/hL naar 3,2 hL/hL in 2030.

Alleen watergebruik verminderen vindt Heineken niet genoeg. Om stroomgebieden gezond te houden, moeten gebruikers meer nadruk leggen bij het aanvullen van het water dat zij gebruiken. Stroomgebieden zijn gebieden waar het oppervlaktewater naar dezelfde plaats stroomt, zoals een beek of rivier.

Het investeren van tijd en energie in herbebossing, landschapsrestauratie, ontzilting en watervangsten door een nauwe samenwerking met andere watergebruikers, zoals bedrijven en consumenten.

Een ander doel dat Heineken al eerder behaalde: het watergebruik is de afgelopen tien jaar van vijf hectoliter water per hectoliter bier naar een derde minder water per hectoliter bier gegaan.

Waterkringloop

26 van de 170 brouwerijen wereldwijd van Heineken, staan in gebieden waar de waterbeschikbaarheid minder is dan het gebied nodig heeft; er is dan sprake van een watertekort. De waterproblemen die dat met zich mee brengt, wil Heineken bestrijden met een situatie-gebonden aanpak.

Waterdriehoek

Heineken pakt de waterproblemen aan op basis van een waterdriehoek. Per brouwerij die  in een waterdeficiënt gebied staat, kijkt Heineken naar het waterrentmeesterschap, watercirculariteit en waterefficiëntie.

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat het verminderen van het watergebruik in de productie voor een brouwerijlocatie niet dezelfde positieve invloed heeft op de gezondheid het stroomgebied, maar dat investeren in het vernieuwen van water verderop in de productie wel helpt. Voor een andere brouwerij kan juist het omgekeerde gelden.

Every Drop Heineken

Circulariteit

Heineken beoordeelt de 26 brouwerijen dus per stuk en zoekt daarbij activiteiten die de grootste impact hebben op de gezondheid van het stroomgebied en de gemeenschappen eromheen. Dit betekend dat brouwerijen naast het verminderen van het watergebruik, ook aandacht besteden aan het circulair gebruik van water en samenwerking om dit te bereiken.

Afvalwater

Heden ten dage behandelt Heineken 96,5 procent van zijn afvalwater wereldwijd. Zo zorgt het bedrijf dat het water schoon terugkeert in het milieu. Met Every Drop wil de brouwer dat percentage verhogen tot honderd procent.

Bovendien wil Heineken steeds meer van zijn behandelde afvalwater gebruiken om zijn producten te maken.

Granen

Het meeste water dat voor Heinekenproducten gebruikt wordt, is afkomstig uit de landbouw. Om hier te minderen begint Heineken een aantal projecten in gebieden die afhankelijk zijn van irrigatie. In de projecten wordt gezocht naar een weg om meer gerst te laten groeien met minder water.

Ook zal de brouwer met boeren samenwerken om landbouwmethoden te verbeteren en zaadvariaties te testen die beter tegen de droogte kunnen en ziekteresistent zijn.

Bipori

De realisatie van de waterambitie vergt nog wat werk. Het afgelopen decennium heeft Heineken al wat ervaring opgedaan met het in balans brengen van stroomgebieden in contreien waar er niet genoeg water beschikbaar is voor de bedrijvigheid eromheen.

Een herstelprogramma voor moerasgebieden in Doñana (ES), bijvoorbeeld, herstelt jaarlijks een miljard liter water. In Maleisië investeert het bedrijf in projecten die regenwater opvangen zodat gemeenschappen water kunnen besparen.

In Indonesië werkt Heineken met werknemers en gemeenschappen om bipori-gaten te maken. Dit zijn nauwe gaten die een meter de grond in gaan. Ze zijn gevuld met groenteschroot en compostmateriaal. Door het afvloeien van regenwater te vertragen, houden bipori-gaten water vast en voorkomen ze overstromingen.

Monterrey Water Fund

In Mexico werkt het bedrijf via het Monterrey Water Fund samen met anderen aan herbebossing. Nieuw aangeplante bomen hebben meer dan 450 miljoen liter water opgenomen. Dit helpt overstromingen tegen te gaan en de waterhuishouding te verbeteren.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De watervisie van Heineken is in lijn met het zesde van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties (VN). Hierin staat dat iedereen in 2030 toegang moet hebben tot schoon drinkwater.

Het weggooien van afval water moet afnemen. De kwaliteit van het water moet verbeteren door afvalwater vaker te zuiveren.

Reageer op dit artikel