nieuws

EC vraagt om feedback over kwantificatiemethode voor voedselverspilling

Algemeen

EC vraagt om feedback over kwantificatiemethode voor voedselverspilling

De Europese Commissie (EC) stelt een methode voor om voedselverspilling te meten en vraagt burgers en belanghebbende partijen om erover terug te koppelen.

De EC beschrijft de methode om voedselverspilling te meten in een conceptdocument. Tot en met 4 april 2019 is het document ter openbare raadpleging gepubliceerd.

De voorgestelde methode beschouwt de voedselverspilling in de primaire productie, verwerking en productie, detailhandel en andere distributie, horeca, en huishoudens apart. In de verwerkingsfase van voedingsmiddelen, bijvoorbeeld, wordt de voedselverspilling gemeten door directe metingen, massabalansmethoden, enquêtes en vraaggesprekken en door middel van coëfficiënten en productiestatistieken.

Onder andere een logboekmethode wordt gebruikt om de voedselverspilling in horeca en huishoudens bij te houden. Hiertoe houden individuen of groepen een gedetailleerd logboek bij van de voedselverspillingsinformatie.

De methode is ontwikkelt met behulp van, onder andere, inzichten van deelnemers van het EU-platform voor voedselverlies en -verspilling. Deze deelnemers komen uit de hele voedselbevoorradingsketen.

Voedselverspilling

Richtlijn (EU) 2018/851 werd in 2018 goedgekeurd als wijziging van Richtlijn 2008/98/EG. De nieuwe afvalwetgeving geeft specifieke maatregelen om voedselverspilling te voorkomen.

Artikel 9 zegt, bijvoorbeeld, dat lidstaten maatregelen nemen om afvalproductie te voorkomen. Lidstaten verminderen de productie van afvalstoffen, met name afvalstoffen die niet geschikt zijn voor hergebruik of recycling.

Artikel 9.8 stelt dat de EC voor 31 maart 2019 een algemene voedselverspillingskwantificatiemethode moet opstellen. Hierbij moet de Europese Commissie de bevindingen van het EU-platform voor voedselverlies en –verspilling meenemen. Met het publiceren van de conceptversie van deze methode is de EC goed op weg om dit doel te halen.

Sustainable Development Goals

De voorgestelde voedselverspillingskwantificatiemethode van de EC moet helpen om de voedselverspilling inzichtelijk te maken. Zo kan de EC de effectiviteit van Richtlijn 2018/851 in kaart brengen.

Naast de afvalwetgeving, komt het in kaart brengen van voedselverspilling ook ten goede van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties, vooral voor het halen van Doel 12.3, het halveren van de voedselverspilling voor 2030.

Reageer op dit artikel