nieuws

Duurzaamheid mag niet te veel kosten

Algemeen

Duurzaamheid mag niet te veel kosten

Hoewel Nederlanders zich zorgen maken over klimaatverandering, vinden ze het niet makkelijk met het leveren van een bijdrage aan een beter klimaat.

Zo blijkt uit de eerste Monitor Duurzaamheid van ABN AMRO. Elk kwartaal onderzoekt de bank en onderzoeksbureau PanelWizard de mate waarin consumenten van achttien jaar en ouder duurzaamheid opnemen in hun dagelijks leven. Het doel van de Monitor is om vast te stellen wat nodig is om bij consumenten verandering teweeg te brengen.

Zes op de tien Nederlandse consumenten maakt zich zorgen over klimaatverandering. Bovendien vindt tachtig procent van de Nederlanders dat iedereen duurzamer moet leven om de planeet goed achter te laten voor volgende generaties.

Het duurzaamheidsbewustzijn van de consument is dus wel aanwezig, maar mensen zijn voorzichtig met duurzame opties om financiële redenen. Daarom zetten ze slechts kleine stappen  in het dagelijks leven .

De bank doet  zes aanbevelingen aan bedrijven. De adviezen moeten de duurzaamheidsgewaarwording van consumenten positief te beïnvloeden:

  1. Toon voorbeeldgedrag, geen moralisme.
  2. Weet dat consumenten een product niet uitsluitend om duurzaamheidsredenen kopen.
  3. Gebruik de kracht van de kudde om consumenten een duwtje in een duurzame richting te geven.
  4. Kijk naar duurzame businessmodellen en kopieer waar mogelijk. Verhuur bijvoorbeeld, in plaats van te verkopen.
  5. Overweeg radicale transparantie.
  6. Zie duurzaamheid als een maatschappelijk belangrijke factor, consumenten spreken bedrijven aan op niet duurzame praktijken.

Kosten spelen belangrijke rol

De ruim duizend geënquêteerden rangschikken gezin en familie op de eerste plaats van belangrijke thema’s. Zorg volgt op de tweede plaats, dan komen oudedagsvoorziening en onderwijs. Het onderwerp duurzaam leven sluit de top vijf af.

Dit vertaalt zich in een meerderheid van 62,4 procent die in de enquête aangeeft dat zij vinden dat bedrijven waar zij producten of diensten kopen, duurzaamheid hoog in het vaandel hebben moeten staan. Slechts 37,7 procent van de ondervraagden is bereid om meer te betalen voor duurzamere alternatieven.

Het duurzame leven mag dus niet teveel pijn doen. Consumenten willen plezier van hun aankoop, dus duurzame alternatieven moeten dezelfde gemakken bieden. Als de consument de investering daadwerkelijk terugverdient, of het serviceniveau hoog genoeg is, dan mogen de duurzame keuzes duurder zijn.

Voedselverspilling

38,5 procent van de geënquêteerden geeft aan dat zij meer willen letten op duurzaamheid bij voeding. Ter vergelijking: deze vraag werd het best beantwoord met 53,7 procent voor afval en het slechtst voor recreatie met 3,2 procent.

Ongeveer 65 procent van de ondervraagden is bereid een bijdrage te leveren aan duurzaamheid wat betreft hun voeding, veertig procent is bereid daadwerkelijk meer te betalen. De ABN AMRO ziet een niet-monetaire duurzaamheidsbijdrage in de voeding als een poging tot het reduceren van voedselverspilling.

Reageer op dit artikel