nieuws

DSM komt met nieuwe plannen om CO2-uitstoot te reduceren

Algemeen

DSM sluit zich aan bij een groep van bijna honderdtachtig bedrijven die bij elkaar komen onder het Science-Based Targets initiatief. Het bedrijf koppelt uitstoot los van groei door energie-efficiëntiemaatregelen te treffen en meer hernieuwbare elektriciteit in te kopen.

DSM komt met nieuwe plannen om CO2-uitstoot te reduceren

Voor 2030 wil DSM zijn broeikasgassenuitstoot met dertig procent te verminderen ten opzichte van 2016. Het gaat hierbij om uitstoot afkomstig van directe productie en gekochte energie.

75 procent van energie die DSM in 2030 inkoopt, zal afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen. In 2018 was DSM al goed op weg om dit doel te halen. Toen was 41 procent van de ingekochte energie hernieuwbaar.

Bovendien rekent DSM een interne prijs van vijftig euro per ton koolstofdioxide om zijn investeringen richting te geven.

Ketenwijde aanpak

DSM heeft ook een doel gesteld om de broeikasgassenuitstoot in 2030 met 28 procent per ton geproduceerde producten te verminderen.

Voor de ketenwijde reductie van de uitstoot van broeikasgassen heeft DSM het CO2reduce-programma in het leven geroepen. Deze is gericht op het stimuleren en uitdagen van leveranciers om hun klimaatimpact te verminderen, omdat de activiteiten van DSM een klein deel beslaan van de hele keten.

De reductiedoelstellingen voor de broeikasgassenuitstoot zijn in lijn met de klimaatovereenkomst van Parijs, en geverifieerd en goedgekeurd door het Science-Based Targets initiatief. Dit is een samenwerkingsverband van verschillende bedrijven die de opwarming van de aarde onder de 1,5°C willen houden.

Reageer op dit artikel