nieuws

BBFAW: Ahold Delhaize zakt in ranking dierenwelzijn (update)

Algemeen

BBFAW: Ahold Delhaize zakt in ranking dierenwelzijn (update)

Ahold Delhaize presteerde in 2018 minder goed op het gebied van dierenwelzijn dan een jaar eerder. Het zakte naar het vijfde niveau, van de zes. De daling van de retailer is volgens het Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW) deels het gevolg van het verwijderen van informatie over de afkomst van het vlees en eieren op de website van Ahold. Update: Reactie Ahold Delhaize.

Uit het rapport van het BBFAW blijkt dat over de hele linie nog veel kan gebeuren op het gebied van dierenwelzijn. Met name onverdoofd slachten kunnen voedingsbedrijven breder aanpakken.

Nederlandse bedrijven

Honderdvijftig voedingsmiddelenbedrijven wereldwijd werden onderzocht, waarvan vijf Nederlandse. Unilever en Vion Food kwamen beide in de tweede categorie terecht. Dit betekent dat voor hen dierenwelzijn een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie is.

FrieslandCampina heeft volgens het BBFAW een aanpak voor dierenwelzijn liggen, maar moet nog stappen zetten om dit te implementeren. Dit is een kenmerk van de 34 bedrijven in derde klasse.

Plukon Food Group komt binnen op de lijst op niveau vier. Het bedrijf boekt vooruitgang bij de uitvoering van en inzet voor het verbeteren van dierenwelzijn.

Ahold Delhaize sluit het Nederlandse gedeelte af in de vijfde categorie. De 37 bedrijven in deze klasse weten dat dierenwelzijn een probleem is, maar bieden beperkt bewijs dat zij de problemen effectief aanpakken.

De eerste klasse bevat vijf bedrijven die internationale dierenwelzijnsleiderschapspositie bekleden: Co-op Group (CH), Cranswick (UK), Marks & Spencer (UK), Noble Foods (UK) en Waitrose (UK).

Sinds de eerste editie van het dierenwelzijnsrapport in 2012 zijn er 55 bedrijven elk jaar onderzocht. Het merendeel – 45 – is in de zes jaar één of meerdere niveaus gestegen.

Ruimte voor verbetering

Desalniettemin is er nog ruimte voor verbetering. 115 van de 150 bedrijven (71 procent) beperken het kooigebruik van, onder andere, legkippen en moedervarkens. Het beleid blijkt alleen te gelden tot enkele landen waarin het bedrijf actief is en geldt niet voor alle diersoorten.

Andere belangrijke dierenwelzijnsproblemen krijgen minder aandacht in de beleidsvoering van bedrijven. 41 procent zegt iets over onverdoofde slacht en 24 procent over verre veetransporten.

Geert Laugs, directeur van Compassion in World Farming (CIWF) in Nederland: “Het is zeer bemoedigend dat de wereldwijde top van voedingsbedrijven steeds meer aandacht heeft voor dierenwelzijn. De grote meerderheid van de bedrijven kan echter nog veel grotere stappen zetten om het dierenleed in de vee-industrie, dat schuilgaat achter hun producten, tegen te gaan.”

Reactie Ahold Delhaize

Pieter ten Bruggencate zegt namens Ahold Delhaize: “Wij hebben het rapport ontvangen en bekeken en kunnen de magere beoordeling van BBFAW lastig plaatsen. Een groot deel van deze benchmark is gebaseerd op wat wij publiekelijk bekend maken. De informatie en statements op onze website over dierenwelzijn zijn dezelfde als die van vorig jaar. Daarnaast delen onze lokale merken ook veel informatie over wat zij doen op dit gebied, zie bijvoorbeeld: https://www.ah.nl/over-ah/meer-doen/dierenwelzijn.”

“De enige verklaring die wij voor de daling kunnen geven is dat een deel van deze informatie mogelijk niet gezien is door BBFAW.”

Ten Bruggencate geeft ook aan wat de vervolgstap is voor Ahold Delhaize: “Wel erkennen wij dat wij als Ahold Delhaize meer informatie kunnen geven over onze visie, benadering en projecten ten aanzien van het bevorderen van dierenwelzijn. Dit is dan ook een activiteit die wij dit jaar verder willen uitrollen.”

Reageer op dit artikel