nieuws

Arla Foods gaat voor netto klimaatneutrale zuivel

Algemeen

Arla Foods gaat voor netto klimaatneutrale zuivel

Arla Foods komt met een plan om de overgang naar duurzame zuivelproductie te versnellen. In de komende tien jaar wil de zuivelproducent de uitstoot van broeikasgassen met dertig procent per kilo melk verminderen. Vanaf 2050 wil Arla netto klimaatneutrale zuivel verkopen.

De verschillende onderdelen van Arla’s duurzaamheidsprogramma hebben betrekking op de gehele waardeketen; “Van koe tot koelkast,” aldus Arla.

Voor duurzaamheid in de transportfase bijvoorbeeld, zijn Arla en zijn transporteurs bezig om de koolstofdioxide-uitstoot te verminderen door de beladingsgraad van de vrachtwagens te verhogen.

Klimaatdoelen 2050

In 2050 wil Arla Foods netto klimaatneutrale zuivel, gebalanceerde stikstof- en fosfaatcycyli, en verhoging van de biodiversiteit en toegang tot de natuur bereiken. Deze klimaatdoelen zijn opgesteld in samenwerking met onderzoekers van universiteiten en non-gouvernementele organisaties in Zweden, Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Bovendien zijn de klimaatdoelen gebaseerd op de Science-Based Targets om de opwarming van de aarde onder de 1.5°C te houden. Deze doelen komen voort uit een samenwerking met, onder andere, het Wereld Natuur Fonds en de Global Compact van de Verenigde Naties. Zij hebben de doelen opgesteld op basis van de relevante onderzoeken die wetenschappers doen in naam van de partners.

CO2-uitstoot melkveehouderijen

De meeste koolstofdioxide-uitstoot in de zuivelindustrie komt door melkveehouderijen. Het is daarom belangrijk dat melkveehouders de klimaatimpact van hun bedrijf weten. Hiertoe worden er met regelmaat klimaatonderzoeken uitgevoerd op Arla-melkveehouderijen.

Daarnaast is Arla actief bezig geweest om groepen melkveehouders voor te lichten over duurzaamheidsmaatregelen in ruim zevenhonderd bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de melkveehouders het, onder andere, over dierenwelzijn en hoe boerderijen de natuur kunnen helpen beschermen.

De klimaatonderzoeken hebben de effectiviteit van de duurzaamheidsmaatregelen in kaart gebracht. Het heeft sinds 1990 voor een emissievermindering van 24 procent gezorgd voor Arla-melkveehouders. De koolstofdioxidereductie van de productietak van Arla sinds 2005, inclusief verpakking in transport, bedraagt 22 procent. Eveneens sinds 2005 nam het verwerkte melkvolume met de helft toe.

Om de netto klimaatneutrale zuivel te produceren vermindert Arla de uitstoot in de keten zoveel mogelijk. Het compenseert de overgebleven emissie, deze tot nul reduceren is niet mogelijk. , met activiteiten die een positieve bijdrage aan het klimaat leveren. Dit kan bijvoorbeeld het door het planten van bomen.

Kwaliteitssysteem

Alle 62 Nederlandse Arla-melkveehouders registreren hun data in het digitale documentatiecentrum Arlagården® Plus. Dit kwaliteitssysteem werd in 2018 door Arla ingevoerd om per kwartaal gedetailleerde gegevens over de kuddes, melksystemen, het voer, weidegang, landgebruik en dierenwelzijn te monitoren.

Johan van den Boer, voorzitter van de Nederlandse Arla-melkveehouders, legt uit dat het gebruik van het kwaliteitssysteem helpt met de verduurzaming: “Dit geeft ons meer inzicht en daarmee een mooie basis om de volgende stappen in verduurzaming op de boerderij te zetten.”

Zuivelverpakkingen

De zuivelpakkingen van Arla Biologisch bestaan al uit honderd procent ongebleekt bruin karton en recyclebaar plastic. Dit vermindert de CO2-uitstoot met 34 procent per pak ten opzichte van de oude verpakkingen. Op jaarbasis scheelt dit 272 ton koolstofdioxide.

De verduurzaming in verpakkingen wil Arla doorzetten. Zo is er bijvoorbeeld geïnvesteerd in een nieuwe PET-lijn in de fabriek in Nijkerk. Deze werkt met honderd procent recyclebaar plastic, waarvan vijftig procent van hernieuwbare oorsprong.

Verder werkt Arla Foods in 2019 aan een meer duurzame manier van het verpakken van Arla Skyr en Melkunie Breaker.

Reageer op dit artikel