nieuws

NVWA: “Hygiënisch werken blijft aandachtspunt voor pluimveeslachthuizen”

Algemeen

NVWA: “Hygiënisch werken blijft aandachtspunt voor pluimveeslachthuizen”

De naleefmonitor van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat in de eerste halfjaar van 2018 zien dat er nog vooruitgang te boeken is qua hygiënisch werken in de pluimveesector.

Het blijkt dat 93 procent van de pluimveeslachthuizen zich aan de regels houdt voor hygiënisch slachten. Een indicator hiervoor zijn de zichtbare verontreinigingen op het eindproduct.

Dat zeven procent van de bedrijven de regels niet naleeft zou kunnen zitten in de dagelijkse reinigingspraktijken van, onder andere,  vloeren, wanden, machines, en transportbanden. Uit de naleefmonitor voor de hygiëne in pluimveeslachterijen blijkt dat het grondig schoonmaken hiervan niet altijd gebeurt. Ook komt er naar voren dat er nog vorderingen gemaakt kunnen worden in het bestrijden van kruisbesmetting en condens.

Dierenwelzijn

De naleefmonitor voor het dierenwelzijn in pluimveeslachterijen van juli 2015 tot en met juni 2018 laat zien dat het naleven van de dierenwelzijnsregels op negentig procent ligt.

De regels voor het aansnijden en verbloeden van de dieren worden sinds 2015 goed nagekomen en er is verbetering te zien bij het wachten en verplaatsen van de dieren.

Daarentegen worden de regels bij het aanvoeren van de dieren minder goed nageleefd. Het niet uitvoeren van de verplichte welzijnscheck wordt hierbij als mogelijke veroorzaker aangewezen.

Reactie op de publicatie van de nalevingsresultaten van slachterijen

Brancheorganisatie Nepluvi gaf in een eerdere reactie, naar aanleiding van de publicatie van de nalevingsresultaten van slachterijen, aan dat zij het jammer vindt dat de NVWA ervoor heeft gekozen om alle overtredingen even zwaar te laten tellen, onafhankelijk van de impact dit heeft. Het openvallen van een klepje, bijvoorbeeld, kan een slachthuis zwaar worden aangerekend, ook al hebben de dieren hier geen last van gehad.

Reageer op dit artikel