nieuws

ECDC en EFSA: antibioticaresistentie neemt niet af

Algemeen

ECDC en EFSA: antibioticaresistentie neemt niet af

Het Europees centrum voor ziektebestrijding en –preventie ECDC en de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA melden dat antimicrobiële middelen minder effectief worden. De vleesindustrie neemt volop maatregelen om antibioticaresistentie tegen te gaan.

De afname van de effectiviteit van antimicrobiële middelen blijkt
uit een verslag op basis van gegevens uit 2017 die de overdracht van ziekten tussen dier en mens tegengaan.

Salmonella

EU-commissaris voor gezondheid en voedselveiligheid Vytenis
Andriukaitis geeft aan dat het om een actueel probleem gaat: “Het laat
zien dat we een wereld binnengaan waarin steeds vaker voorkomende infecties moeilijk worden – of soms zelfs onmogelijk – om te behandelen.”

Dit betekent, bijvoorbeeld, dat de Salmonella waarmee mensen besmet raken door voedsel, steeds vaker resistent is tegen antibioticaproducten.

One Health

Andriukaitis raadt ter bestrijding van antibioticaresistentie de One Health-aanpak van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO aan. Hierin staat bijvoorbeeld dat de resistentie  kan dalen door minder  antimicrobiële middelen toe te passen.

EFSA

Marta Hugas, wetenschapper bij EFSA, zegt hierover: “We hebben gezien dat wanneer de lidstaten een strikt beleid voeren qua toedienen van antibiotica, de antimicrobiële resistentie bij dieren is afgenomen. Jaarlijkse rapportage door Europese en nationale instanties zijn goede voorbeelden. Dit zou als inspiratie voor andere landen moeten dienen.”

Het “strikte beleid” wat Hugas noemt is geformuleerd in een gezamenlijk wetenschappelijk advies van het Europees geneesmiddelenbureau EMA en EFSA.

Hierin staat, onder andere, dat het toedienen van antimicrobiële middelen aan dieren uit voorzorg, moet worden uitgefaseerd. Dierenartsen moeten dieren uitgebreid onderzoeken alvorens antibiotica voor te schrijven en goed nadenken of het gebruik van probiotica of andere alternatieven (organische zuren en bacteriofagen bijvoorbeeld) niet net zo goed of beter kunnen werken.

Ook prijzen zij de voorkomen-is-beter-dan-genezen-aanpak zoals educatie en betere landbouwmethoden om de introductie van ziekten bij landbouwbedrijven te voorkomen. Dit gaat hand-in-hand met het verbeteren van dierenwelzijn. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld hun dieren vaccineren, zodat antibiotica in een later stadium niet nodig is.

COV

De woordvoerder van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), Dé van de Riet, geeft in een reactie aan VMT aan dat vlees vrij is van antibiotica, “vanwege de geldende wachttermijnen tussen een mogelijke curatieve inzet van veterinair voorgeschreven antibiotica en het slachten en verwerken van het dier. Na de slacht wordt bovendien met monsters gekeken naar eventuele residuen om vlees als spoor geheel te vrijwaren.”

Daarnaast zegt hij dat de antibiotica die mensen gebruiken, niet zijn toegestaan in de dierzorg en dat het COV zich inzet voor het verminderen van antimicrobiële middelen: “Richting veehouderij bevorderen wij om antibiotica verder te blijven terugdringen en proberen wij de kleine, maar hardnekkige groepen veel-gebruikers aan te spreken op hun rol in het resistentievraagstuk.”

Reageer op dit artikel