nieuws

EC richt crisiseenheid in om toekomstige voedselcrises voortvarend aan te pakken

Algemeen

EC richt crisiseenheid in om toekomstige voedselcrises voortvarend aan te pakken

De Europese Commissie (EC) maakt het mogelijk een crisiseenheid in het leven te roepen als er een voedselcrisis zich voordoet. Verder moeten betere communicatie en coördinatie zorgen voor een voorspoedig verloop van toekomstige voedselcrises.

De aanpassingen worden gedaan naar aanleiding van de crisissituaties die de afgelopen jaren ontstonden. Geleerde lessen van, bijvoorbeeld, het fipronilschandaal van 2017 of de E. coli-uitbraak van 2011.

De beslissing van de EC verduidelijkt  bestaande wetgeving waar over een crisiseenheid wordt geschreven. Het is nu duidelijk wie er in de crisiseenheid komen: de crisiscoördinatoren van de betrokken EU-landen,  de Europese voedselveiligheidsinstantie EFSA en crisiscommunicatiespecialisten.

Verder wordt ervoor gezorgd dat laboratoria de juiste middelen in huis hebben om met crises om te gaan en dat crisisbestrijders de juiste trainingen krijgen.

Crisiscoördinatoren

De crisiscoördinatoren worden door de Europese lidstaten, EFSA en de EC gekozen. Er zullen ook plaatsvervangers voor hen klaarstaan.

De crisiscoördinatoren gaan minstens één keer per jaar vergaderen met als doel om nationale rampenplannen met elkaar te delen en eventuele gebeurde crises te analyseren.

Algemeen plan

Artikel 55 van Verordening №  178/2002 legde al een algemeen plan voor crisismanagement op het gebied van de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders neer. Hierin staan, onder andere, praktische procedures voor het managen van een voedselcrisis.

Opkomst van de crisiseenheid

Artikelen 56 en 57 van Verordening № 178/2002 leggen ook de basis voor het opzetten van een crisiseenheid. Deze eenheden worden in het leven geroepen als de EC een situatie constateert die een ernstig (in)directe risico voor de volksgezondheid betreft.

In 2004 kwam de EC met een aanvulling op de verordening. Hierin werden de functies en taken van de crisiseenheid verder gedefinieerd en opgeschreven.

Reageer op dit artikel