nieuws

COV: varkenssector start nieuwe ketenorganisatie

Algemeen

Jos Goebbels, voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), heeft aangegeven dat de varkenssector een nieuwe ketenorganisatie gaat opzetten om sterkere ketenverbanden te realiseren.

COV: varkenssector start nieuwe ketenorganisatie

De samenwerkingsverbanden waren een veelbesproken onderwerp op de Algemene Ledenvergadering van de COV in Utrecht. Met name in combinatie met de beleidsvisie van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), waarin circulaire landbouw centraal staat.

Goebbels gaf aan zich goed in de visie van de minister te kunnen vinden: “De vleessector is bij uitstek al ingesteld op het optimaal verwerken van reststromen en het leveren van bijproducten, in binnen- en buitenland.”

Klimaatdoelen

De vleesketen gaat zich toeleggen op vermindering van zijn milieu-impact om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Bovendien gaat de varkenssector de kalversector volgen in het opzetten van een nieuwe ketenorganisatie. De samenwerking van diervoederproducenten, varkenshouders, handel en logistiek, slachterijen, en vleesbedrijven moet ervoor zorgen dat de klimaat- en maatschappelijke doelen bereikt worden.

Imago

Secretaris-generaal van het COV Jan-Kees Goet stelde op de vergadering dat polarisatie en intimidatie van radicale groepen een gezonde dialoog verhinderen. Bovendien is nepnieuws een groeiend probleem.

Eerder kreeg het COV gelijk nadat het bij de Reclame Code Commissie had geklaagd over de Eet-Geen-Dierendag-Campagne van Wakker Dier. Hierin stond de bewering ‘als iedereen een dag geen vlees eet dat er dan 500.000 dieren worden gespaard’, centraal.

Volgens Goebbels onderstrepen deze twee voorvallen het belang van sterkere ketenverbanden. Zo kan het COV zijn eigen verhaal naar buiten brengen, gebaseerd op feiten. Onjuiste beweringen kunnen zo worden rechtgezet.

Reageer op dit artikel