nieuws

Britse bedrijven vragen politiek om hulp vanwege Brexit

Algemeen

Britse bedrijven vragen politiek om hulp vanwege Brexit

Ruim dertig vertegenwoordigers van uiteenlopende Britse landbouw- en voedingsmiddelenbedrijven uit de gehele bevoorradingsketen hebben op vrijdag, 8 februari 2019, schriftelijk hulp gevraagd aan Michael Gove, de Britse staatssecretaris van Milieu-, Voedsel- en Plattelandszaken.

De naderende Brexit en de onduidelijkheid daaromtrent heeft 32 bedrijven ertoe bewogen om een brief te schrijven aan staatssecretaris Gove.

In het schrijven staat dat de briefschrijvers niet meer mee zullen werken aan raadplegingen en overleggen die niet direct met Brexit te maken hebben. Verder dringen zij eropaan dat de overheid stopt met niet-Brexit-gerelateerde bedrijfsoverleggen totdat er meer duidelijkheid over de gang van zaken komt.

No-deal Brexit

De vraag komt naar aanleiding van de uittreding van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie op vrijdag 29 maart 2019.

De bedrijven geven in de brief aan dat het bijna zeker is dat het een ‘no-deal Brexit’ gaat worden. Er is nog onduidelijkheid over hoe die eruit gaat zien. Maar concreet betekent het dat er geen afspraken gemaakt zijn over de gang van zaken na uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Een aankomende stemronde over het huidige Brexitplan door het Britse Lagerhuis, is al een keer verplaatst van 14 februari naar 25 februari. Dit geeft veel onduidelijkheid en onrust voor alle partijen die ermee gemoeid zijn, waaronder de voedingsindustrie. Vermoedelijk hebben de briefschrijvers daarom geen vertrouwen in het vermogen van de Britse overheid om een no-deal Brexit af te houden.

LTO

De Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) heeft wat concrete voorbeelden gegeven van wat een no-deal Brexit voor Nederlandse telers kan betekenen. Dit deed de organisatie naar aanleiding van de gesprekken tussen de Britse premier May en officials van de Europese Unie in Brussel op 7 februari.

Zo geeft het LTO aan dat er mogelijk geen afspraken komen met de Belastingdienst over de BTW-afdracht.

Ook kan het gebeuren dat de douane niet genoeg capaciteit heeft, waardoor de wachttijden voor de grenzen oplopen. Ook kan het gebeuren dat transporteurs de Franse douane gaan ontwijken, omdat zij kleine controles uitvoeren die voor filevorming zorgen. Een logische uitwijkroute zou via Rotterdam lopen, waar er ook meer files kunnen komen.

Bovendien heeft de COPA-COGECA (Comité des organisations professionnelles agricoles – Comité général de la coopération agricole de l’Union européenne), namens de Europese agrobedrijven, een brief naar Michel Barnier gestuurd. Barnier is de Brexithoofdonderhandelaar van de Europese Commissie.

In deze brief aan Barnier komen een aantal aandachtspunten aan bod. Waaronder praktische zaken, zoals vrachtwagenvergunningen, maar ook de oproep om chaos te voorkomen.

FNLI

De afgelopen twee jaar heeft de Nederlandse overheid doorlopend gecommuniceerd over de naderende Brexit. Verschillende ministeries hebben in samenwerking met het bedrijfsleven gezorgd voor een zo goed mogelijke voorbereiding.

De informatie die de FNLI over de Brexit heeft, communiceert zij door naar leden en wijst hen op het Brexitloket en –vouchers van het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De FNLI stelt dat haar leden goed reageren op de informatie die ze krijgen, maar dat de onduidelijkheden rondom Brexit de voorbereidingen niet makkelijker maken.

RVO

De RVO is vorig jaar maart, een jaar voor Brexit, begonnen met het Brexitloket. Op deze site kunnen ondernemers een Brexit Impact Scan doen en informatie vinden over hoe zij zich kunnen voorbereiden op Brexit.

In 2018, is de Brexit Impact Scan 33 duizend keer ingevuld. Medio februari 2019, is dat aantal al gegroeid naar 56 duizend. Vooral na de brexitstemming van 15 januari, waarin een Brexitplan werd afgekeurd, is de scan vaak uitgevoerd.

Foto's

Reageer op dit artikel