nieuws

Handelsbesprekingen VS en China doen grondstofprijzen stijgen

Algemeen

Handelsbesprekingen VS en China doen grondstofprijzen stijgen

De handelsbesprekingen tussen de VS en China houden de gemoederen al een tijdje bezig. Zo staan de agrarische grondstofprijzen sterk onder invloed van deze handelsbesprekingen meldt ABN Amro in een rapport.

Door de handelsbesprekingen is bijvoorbeeld de prijs van sojabonen gestegen. Chinese importeurs plaatsen namelijk minder orders voor sojabonen uit de VS.

Ook andere agrarische grondstoffen lieten een prijsstijging zien sinds het begin van 2019. De uitzondering is cacao. De prijs van deze grondstof daalde juist.

Granenmarkt

De granenmarkt is de dupe van de handelsbesprekingen. China heeft namelijk een groot aandeel in de consumptie van deze grondstof en is voor levering sterk afhankelijk van de internationale markt.

Ondanks de toezegging van China om meer agrarische grondstoffen uit de VS te kopen, ontbreekt de bewijsvoering voor een toename van deze inkoopactiviteit. Cijfers ontbreken mede door de ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheid.

Sojabonen

De prijs van sojabonen is afhankelijk van het resultaat van de handelsbesprekingen tussen de VS en China. Op het moment dat er duidelijkheid komt over de resultaten van de besprekingen, dan zal de bewegelijkheid in prijs sterk toenemen. Ook het aanbod van soja heeft invloed op de prijs. Momenteel is er voldoende aanbod. ABN Amro verwacht druk op de prijzen van sojabonen in 2019. De prijs kan op korte termijn stijgen als er positieve resultaten komen uit de handelsbesprekingen tussen de VS en China. De vraag zal volgens de bank dan met 3,5 procent stijgen.

Mais

De prijs van mais is dit jaar met twee procent gestegen. Dit is echter relatief laag en daarmee blijven de verwachtingen over de vraag naar mais groot. Voornamelijk de vraag vanuit de diervoederindustrie zal sterk groeien in 2019. De reden daarvoor is onbekend.

De importbehoefte van mais in Europa, Mexico en delen van Azië blijft hoog in 2019. De International Grains Council (IGC) verwacht zelfs een nieuw record in het de totale import van mais. De VS heeft een aandeel van 35 procent in de maisimport en China 20 procent.

De sterkste groei in export van het graan wordt verwacht in Oekraïne. De verwachting is dat deze groei vanuit de Oekraïne aanhoudt vanwege de structurele jaarlijkse overschotten en de sterke expansie van de infrastructuur in havens.

Tarwe

De prijs van tarwe steeg in de eerste paar weken van 2019 omdat de vraag naar het product sterk bleef. Nadat de afgelopen vijf jaar er een overaanbod was, zal de balans komend seizoen een tekort opleveren. Het tarwe-areaal neemt af en de opbrengsten dalen waardoor de productie zal krimpen. In Europa, India en Rusland daalt de productie van tarwe in het seizoen 2018/2019 op jaarbasis. In de VS en China neemt die iets toe.

De markt voor tarwe staat onder druk van de handelsbesprekingen tussen de VS en China. China heeft namelijk nog steeds een import tarief van 25 procent opgenomen voor tarwe uit de VS.

Suiker, koffie en cacao

In tegenstelling tot de granenmarkt hebben de handelsbesprekingen weinig invloed op de prijs van koffie, suiker en cacao. Hier is de ontwikkeling in valuta veel relevanter.

De prijstrends van koffie en suiker zullen dicht bij elkaar liggen doordat beide producten uit Brazilië komen. Cacao staat hier los van. Deze grondstof wordt voornamelijk geproduceerd in West-Afrika. Suiker kende een prijsdaling in prijs afgelopen jaar van negentien procent als gevolg van een overaanbod. Echter, is begin 2019 daar al verandering in gekomen. De prijs is met zeven procent gestegen. Dit als gevolg van de sterkere Braziliaanse real en als gevolg van negatieve aanbod vooruitzichten in 2019.

Dat het suikeraanbod onder druk staat heeft twee oorzaken. In eerste instantie zijn de weersomstandigheden voor suikerriet minder gunstig, waardoor de landbouwopbrengsten onder druk komen te staan. Daarnaast is het lucratiever om ethanol uit suiker te produceren, ondanks de prijsstijging.

Bij cacao is de prijs in 2018 gestegen met 29 procent. Dit kwam door het slechte weer in Ghana en Ivoorkust. Hierdoor viel het aanbod tegen, terwijl de vraag constant bleef.

Nog steeds zijn de weeromstandigheden in Ivoorkust niet goed. Mede hierdoor verwacht ABN Amro dat de prijs van cacao in 2019 verder zal stijgen. De vraag zal namelijk groeien tegen minder aanbod.

Ook de prijs van koffie zal in 2019 verder blijven stijgen. Eerder scheef VMT al over de stijgende prijzen van het product en waarom die prijs verder zal stijgen in 2019.

Reageer op dit artikel