nieuws

Zorgen om voorstel Europees parlement over reguleren levensmiddelenketen

Algemeen

Zorgen om voorstel Europees parlement over reguleren levensmiddelenketen

Het Europees parlement wil praktisch de hele Europese levensmiddelenketen reguleren. Dit ondanks de waarschuwingen van de Europese consumentenbond en de Europese mededing autoriteit.

De BEUC (Europese consumentenbond, red) en de Europese mededingingsautoriteit waarschuwen voor ernstige gevolgen van de koopkracht van de consument. Zij zal meer geld kwijt zijn voor dezelfde boodschappen.

Nederlandse overheid tegen het Europees Parlement

Het Europees Parlement wil dat boeren en fabrikanten met méér dan één miljard euro aan omzet op jaarbasis, onder de nieuwe EU-handelspraktijkenwetgeving voor de levensmiddelenketen beschermd zouden moeten worden tegen grote kopers.

De Nederlandse overheid wil echter dat in principe alleen kleine en middelgrote boeren en producenten (maximale jaaromzet 50 miljoen euro) onder de wetgeving bescherming nodig hebben. Laatstgenoemd standpunt is ook het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie. Ook het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) staat achter dit standpunt.

Zorgen

De Europese consumentenkoepel BEUC geeft aan zich zorgen te maken over de uitspraak van het Europees Parlement en vreest voor duurdere levensmiddelen. “In plaats van het mkb en boeren te beschermen, creëert het een situatie waarin grote producenten druk kunnen uitoefenen op exploitanten in de gehele toeleveringsketen in hun eigen economisch belang”, aldus BEUC.

Ook de Europese mededingings autoriteit, European Competition Network (ECN), maakt zich zorgen. “Het uitbreiden van de reikwijdte van de wetgeving van mkb-bedrijven naar grote fabrikanten vermindert de druk die grote kopers kunnen uitoefenen op grote fabrikanten om hun marges te verminderen en kan een significante marktverstoring impliceren omwille van de brede impact op de markt en uiteindelijk op de consumentenprijzen”, aldus de Europese mededingingsdienst

CBL

Het CBL zegt dat de regelgeving voornamelijk de mensen met een smalle portemonnee zal raken. Marc Jansen, directeur van het CBL: “Zij geven relatief het meest van hun inkomen aan boodschappen uit. Als gevolg zullen zij prijsstijgingen het zwaarst voelen. Net die groep die zich momenteel in een aantal EU-lidstaten, waaronder Nederland, verzet tegen hoge prijzen van levensonderhoud zoals energiekosten, huurprijzen, zorgkosten en voedselprijzen”.

Verder roept het CBL de EU-lidstaten op om de poot stijf te houden. “Het oprekken van de bestaande mkb-definitie tot 1,25 miljard euro omzet zoals het Europees Parlement wenst, is volkomen arbitrair en zal voedsel nodeloos duurder maken. De consument zal het gelag gaan betalen van de doorgeslagen regelzucht van het Europees Parlement”, aldus Jansen

 

 

Reageer op dit artikel