nieuws

Wat is de impact van de Brexit op herkomstlabeling?

Algemeen

Wat is de impact van de Brexit op herkomstlabeling?

Er bestaan veel zorgen over de invloed die de Brexit heeft op de voedingsindustrie. Professor Iain Fraser van de Universiteit Kent keek naar de invloed van de Brexit op etikettering voor de Britse landbouw en de voedselproducenten. Daarbij richt hij zich specifiek op de vermelding van het land van herkomst (COO – Country of Origin).

Vanuit de consument bestaat er een vraag naar duidelijke etikettering over de herkomst van een product. Zo blijkt uit consumentenonderzoek dat twee derde van de respondenten het liefst Britse etenswaren koopt. Zelfs wanneer de prijzen van geïmporteerd voedsel zouden dalen, zou 27 procent van de respondenten toch kiezen voor het kopen van meer Britse producten. Voor de Britse voedingsmiddelenindustrie zou de etikettering dus een voordeel kunnen opleveren ten opzichte van de concurrent.

Beleidsmakers

De parlementaire commissie voor Voedsel en Plattelandsaangelegenheden besprak in een uitgebreid rapport over de Brexit al expliciet over de mogelijkheid tot het uitbreiden van de etikettering van COO-levensmiddelen.

De commissie richt voornamelijk op de uitbreiding vaneen groter aantal typen voedsel, waaronder spek, worst en kaas. De Britse regering heeft de voorstellen van de commissie erkend, maar geen uitleg geboden over hoe zij de etikettering in de praktijk zou willen veranderen.

Blockchain en QR-codes

Met de COO-etiketten wordt voldaan aan de vraag van consumenten om meer informatie over hun voedsel. Tegelijkertijd speelt het economische argument een grote rol. Het is een kostbare aangelegenheid om etiketten zo aan te passen dat de gevraagde COO-informatie wordt gegeven. Het is nog onduidelijk of deze extra kosten opwegen tegen de extra uitgaven die consumenten zullen doen in ruil voor deze informatie.

Wel is het zo dat door technologische ontwikkelingen in de toekomst de informatie wellicht sneller en goedkoper kan worden verzameld, waardoor de balans tussen kosten en baten kan verschuiven. Bestaande technologische oplossingen als blockchain en QR-codes kunnen hiervoor worden ingezet.

Pilotinitiatieven

Binnen én buiten het Verenigd Koninkrijk worden er al pilots uitgevoerd voor COO-etikettering. Uit deze pilots blijkt dat er vooral met betrekking tot de interne markt wel enkele problemen kunnen ontstaan. Zo werden bij een pilot voor pasta- en rijstverpakkingen in Italië zorgen geuit over de pilots die handelsverstorende maatregelen zouden introduceren in de toeleveringsketens en tegelijkertijd mogelijk in strijd zouden zijn met de regels van de interne markt van de Europese Unie.

Een eerdere pilot met een negatieve uitkomst vond plaats in de Verenigde Staten. De wijziging in de manier waarop COO-informatie werd geïmplementeerd, leidde tot een handelsgeschil in de Wereldhandelsorganisatie tussen de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De laatste twee landen wonnen het geschil, waarna de Verenigde Staten de wetgeving introk.

De uitdaging voor Groot Brittannië zal dan ook zijn om de vraag van consumenten naar informatie te beantwoorden, zonder indirect handelsbeperkingen in te voeren die in strijd zijn met de internationale wetgeving.

Landbouwbeleid

Onlangs werd de landbouwwet geïntroduceerd, waarin wordt voorgesteld dat de post Brexit-landbouw enkel financiële steun van de overheid ontvangt in ruil voor de productie van collectieve goederen. Dit zal samen met tariefregelingen voor het grensverkeer grote invloed hebben op de voedselvoorzieningsketens.

Reageer op dit artikel