nieuws

Wie wordt Kwaliteitsmanager Food 2018?

Algemeen

Wie mag zich het komend jaar Kwaliteitsmanager Food 2018 noemen: Marco de Jong (Zandbergen), Gea Stevens (FrieslandCampina) of Marinka Grünbauer (Luiten Food). Kom 29 november naar het Food Safety Event en leer van hun aanpak en behaalde resultaten ten aanzien van cultuurverandering, foutreducties en klantgerichtheid. Stem aansluitend op je favoriete kwaliteitsmanager en feliciteer hem/haar met de nominatie, verkiezing en de manier waarop zij allen hun vak invullen en uitvoeren.

Wil je alvast meer over hen weten, klik dan hierna op hun naam: Marco de Jong; Gea Stevens; Marinka Grünbauer. Kom naar het Feest van de Kwaliteitsmanager waar op een praktische manier gesproken en gediscussieerd zal worden over actuele onderwerpen als crisismanagement, bedrijfscultuur, BRC Food8, hygiëne en Listeria monocytogenes.

Beleid en toezicht op listeria

Maar het programma van dit Feest voor Kwaliteitsmanagers biedt veel meer. Maar liefst twee NVWA-medewerkers praten je bij over de visie, beleid en uitvoering daarvan met betrekking tot Listeria monocytogenes. Wat verstaat de toezichthouder onder ready-to-eat; valt daar een kroket bijvoorbeeld ook onder? Waar moet u zoal rekening mee houden als het om de consument gaat bij listeria studies en challenge testen? Hoe zet u een goed monitoringsprogramma in eigen bedrijf op? Daarnaast is maar liefst een half uur in het programma ingeruimd om sprekers hierover te bevragen.

Industrie aan het woord

Derk Oorburg, directeur Quality Assurance Vion Nederland van Vion, zal reageren op de bevindingen van de Commissie Sorgdrager en de NVWA in hun Staat van Voedselveiligheid. Hoe kijkt deze fabrikant aan tegen de verbetervoorstellen, kunnen deze worden gerealiseerd en wat is daarvoor nodig. Deze stelling geeft al enigszins richting: ‘Overheid en bedrijfsleven moeten uit de loopgraven; samenwerken is de weg vooruit’. Samen met Winnie Sorgdrager, Yvonne Huigen (NVWA) en Inge Stoelhorst (VWS) discussieert hij over hoe de levensmiddelenindustrie zichzelf verder kan verbeteren.

BRC Food 8

Ook in de sessie over de nieuwe BRC Food versie 8, waartegen bedrijven met ingang van 1 februari worden gecertificeerd, vertelt een producent over zijn interpretatie en implementatie van maatregelen op het gebied van fraude. QA manager Ruud Wesdorp en QA Officer Benno Paap van EuroCaps / Malabar benaderen dit alles vanuit zowel management perspectief als werkvloer. Daarnaast lezingen van N&S en certificatie instelling Lloyd’s.

Hygiëne

Hygiëne zeer praktisch benaderd, staat centraal in de sessie van Wouter Burggraaf, Rene Bakker (Hago) en Paul Hoogerkamp (Mecid) behandelen op een zeer interactieve manier het spanningsveld tussen machine-/mensveiligheid en hygiëne/voedselveiligheid. Waar gaat het fout, wat kunnen de diverse disciplines van elkaar leren en hoe kan het reinigen van apparatuur en werkruimtes in de praktijk worden verbeterd? De zaal wordt op een zeer interactieve manier bij het vinden van oplossingen betrokken.

Crisismanagement

Grote rampen, maar ook kleinere incidenten met food, hebben duidelijk gemaakt dat lang niet altijd duidelijk is wie welke beslissing wanneer neemt. Mag een gewas nog wel/niet worden geoogst na een ramp. Wie is waarvoor verantwoordelijk als een bedrijfsincident zich aandient. Hoe treedt de overheid preventief en in dergelijke situaties op. En niet onbelangrijk: hoe heeft een bedrijf als de VanDrie Group zich voorbereid en wat heeft men daarvoor van onderzoek en overheid nodig?

Marco de Jong

MarcoNa zijn opleiding Levensmiddelentechnologie in Delft, begon Marco de Jong in 1997 als assistent Afdelingsmanager bij Makro. Al snel stapte hij over naar Luiten Vleeswaren waar hij KAM-manager werd. In 2008 trad hij in dienst als Quality & Sustainability manager van Zandbergen World’s Finest Meat, zijn huidige werkgever. Bij dit familiebedrijf uit Zoeterwoude werken circa 125 vaste medewerkers aangevuld met inleenkrachten. Naast import worden vleesproducten van premium kwaliteit van specifieke rassen vervaardigd. Een voorbeeld hiervan zijn de bevroren hamburgers van het merk The Frozen Butcher.

Marco is zich bij aanvang van zijn aantreden bezig gaan houden met het optimaliseren van de organisatie in de breedste zin van het woord: toewijzen verantwoordelijkheden, foutreductie, duurzaamheid en bewustwording en scholing productiemedewerkers en leidinggevenden. Hygiëne en de omgang met het product staan centraal.

De afdeling Kwaliteit bestaat uit zes medewerkers. Behalve de aansturing van het team richt Marco zich op optimalisatie van de organisatie, duurzaamheid, borging van leveranciers, begeleiden van audits, root-cause analyse, HACCP en PDCA.
Marco was initiator van diverse procesverbeteringen die resulteerden in een foutreductie in orders van 5% naar 1,5%, terwijl het assortiment verdubbelde. Tevens is het sturen op competenties ingevoerd. Marco heeft voor alle aandachtsgebieden nauw overleg met directie, productie, verkoop, inkoop, HR, financiën en leveranciers.

Sinds 2009 staat onder leiding van Marco het thema duurzaamheid actief op de agenda bij Zandbergen. De eerste initiatieven zijn genomen in samenwerking met Solidaridad, later met Rainforest Alliance, die voor rundvee boerderijen een duurzaamheidnorm (SAN) ontwikkelde. Met succes zijn twee van de eigen boerderijen in Brazilië inmiddels Rainforest Alliance gecertificeerd.

Vanuit Zandbergen is Marco actief betrokken bij hun lidmaatschap van de Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB). Daarnaast heeft hij zich ingezet voor de STEC-problematiek via overleg met NVWA, Brussel, ambassades en deelname aan de Task Force STEC van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV).

Klik hier om bovenaan verder te lezen.

Gea Stevens

GeaAls manager QA QC bij FrieslandCampina werkt Gea Stevens in de locatie Leeuwarden. Daarnaast is zij Cluster manager QA Condensed Consumer Poducts Europe, Middle East & Africa waaronder de locaties Nigeria en Ivoorkust vallen. Zij deed HBO Levensmiddelentechnologie in Bolsward en volgde daarna de Master of Science of Chemical of Engineering aan de universiteit in Swansea (UK). Daarna vervulde zij diverse functies in de disciplines QA, QC en R&D bij Procter & Gamble, divisie IAMS Europe in Coevorden, producent van hoogwaardige petfood. Na 10 jaar maakte zij de overstap naar FrieslandCampina waar zij inmiddels al weer 10 jaar werkt.

Begonnen als QA SHE manager in Beilen, producent van kindervoeding, groeide zij snel door tot QA director voor Domo. Deze operating company omvatte vijf Nederlandse vestigingen, een in Amerika en een joint venture in Australië waar ingrediënten van kindervoeding en eindproducten (Beilen) werden geproduceerd. Drie jaar geleden maakte zij de switch naar haar huidige functie.

Aan de cultuurverandering binnen Domo heeft Gea een belangrijke bijdrage geleverd. Die was nodig toen wei niet meer als reststroom richting de diervoeder industrie werd afgezet, maar als ingrediëntenbron voor babyvoeding ging dienen. Daarnaast moest de cultuur omslag worden gemaakt van food kwaliteit naar babyvoeding kwaliteit, de meest kwetsbare doelgroep.

Samen met enkele anderen bedachten zij – geholpen door haar ervaringen bij Procter & Gamble de motivatie campagne ‘Start with Why’, waarin medewerkers van verschillende disciplines en locaties vertelden wat hen motiveerde, ondersteund met foto’s van hun kinderen. Alle medewerkers dienen elke dag bij beslissingen zich af te vragen: draagt dit bij aan dat baby’s gezond groot worden? Door zaken via storyteling, foto’s, filmpjes en een jaarlijkse bijeenkomst persoonlijk te maken, is deze cultuur ook vijf jaar na implementatie volop aanwezig.

Ook in haar huidige functie bij CP EMEA in Leeuwarden was een cultuurverandering nodig, dit keer om het aantal incidenten op SHE en QA gebied fors naar beneden te krijgen. Daarnaast moest er een goed QA & SHE team worden gevormd dat een partner is voor de business. Door onder andere het neerzetten van structuur, sturen op risico’s en prioriteit en persoonlijk leiderschap is het aantal incidenten enorm gedaald.

Gea vindt het bij dit alles belangrijk om risico’s objectief te beoordelen en integer eventuele dilemma’s aan de kaak te stellen. Daarmee brengt zij bedrijfsrisico’s inzichtelijk zorgt zij er mede voor transparantie en voorspelbaarheid en dat gedegen besluiten worden genomen. Nu de team ‘staan’ wil zij als volgende stap er voor zorgen dat mensen zelfstandig besluiten durven te nemen zodat het team bij haar afwezigheid zelfredzaam is.

Klik hier om bovenaan verder te lezen.

Marinka Grünbauer

MarinkaKwaliteitsmanager Marinka Grünbauer behaalde na haar HBO Food Science and Technology aan Wageningen Universiteit haar Master Levensmiddelentechnologie. In 2007 trad zij in dienst als senior consultant Food Safety bij WFC Analytics in Arkel. Zeven jaar later stapte zij over naar Bureau voor Kwaliteitszorg waar zij werd gedetacheerd bij Luiten Food in Stompwijk, importeur en verwerker van rund, lam, wild, gevogelte en Ibérico. Daar treedt zij per 1 december dit jaar in vaste dienst. Bij Luiten Food werken momenteel 50 mensen.

Marinka heeft er aan bijgedragen dat de Kwaliteitsafdeling zich nu letterlijk en figuurlijk in het midden van de organisatie bevindt. Sinds 2016 is Luiten Food gecertificeerd voor IFS Food en IFS Broker op het hoogste niveau. Zij droomt van onaangekondigde third party audits aangezien zij er van overtuigd is dat alle medewerkers zich inmiddels met hart en ziel voor kwaliteit en voedselveiligheid inzetten en weten waarom zij dingen doen. Zij en haar team bereiden zich nu voor om zich medio 2019 te laten certificeren voor de MVO prestatieladder, waarbij ISO 26000 als uitgangspunt dient.

Binnen Luiten Food is het verhandelen van producten een grote activiteit. Er zijn meer dan 5000 artikelen en voor elk artikel is een specificatie noodzakelijk. Deze maken en up-to-date houden is een tijdrovende klus. In 2017 is er dan ook een online database systeem geïmplementeerd waarbij de klant zelf de specificatie van zijn/haar product kan downloaden. Was voorheen één medewerker vijf dagen per week bezig met het maken van specificaties, dit is afgenomen naar maximaal één dag per week.

Marinka rapporteert rechtstreeks aan de directeur en is betrokken bij de bedrijfsvoering: van inkoop tot en met verkoop als ook het opstellen van beleid ten aanzien van kwaliteit, voedselveiligheid, integriteit, duurzaamheid en MVO.

Op het gebied van duurzame systemen is Luiten Food altijd op zoek naar het hele verhaal van de keten, die veelal begint bij de houderijsystemen en haar farm quality assurance schemes (FQAS). Hiervoor reist zij de hele wereld over om de leveranciers te bezoeken. Belangrijkste taken zijn het aansturen van de afdeling Kwaliteit (3 medewerkers), implementatie en continuering van de diverse kwaliteitssystemen (IFS Food/IFS Broker/Beter Leven/SKAL etc.) en het uitvoeren van diverse projecten met betrekking tot duurzaamheid zoals Beter Leven en Bio. Zo heeft zij de Franse Label Rouge en Nature & Respect systemen voor kip geïmplementeerd en voorgelegd aan Stichting Beter Leven. Deze producten zijn 2 en/of 3 ster Beter Leven waardig geworden. Voor kalkoen heeft zij criteria ontwikkeld voor toeleveranciers en klanten en in eigen bedrijf geïmplementeerd. Deze criteria zijn door Albert Heijn aangenomen als de standaard voor ‘De Nieuwe Albert Heijn’ kalkoen.

Behalve voor Luiten zet Marinka zich breed voor de sector in, onder andere via de Dutch Meat Importers Association (DMIA) en de Nederlandse Bond voor Poeliers en Wildhandelaren (NBPW). In DMIA verband heeft zij onder andere deelgenomen in de Task Force STEC en is actief op het gebied van de microbiologie.

Klik hier om bovenaan verder te lezen.

Foto's

Reageer op dit artikel