nieuws

Recyclepercentage verpakkingen stijgt bij vrijwel alle materialen

Algemeen

Recyclepercentage verpakkingen stijgt bij vrijwel alle materialen

Het recyclepercentage van verpakkingsafval blijft stijgen. In 2017 groeide het van 75 procent naar 78 procent vergeleken met 2016. Dit is voornamelijk te danken aan de burger zelf. Dit blijkt uit een rapport van het Afvalfonds.

Volgens het Afvalfonds blijft het hier niet bij. De organisatie ziet nog steeds mogelijkheden om het percentage verder te laten stijgen. De stijging valt te bereiken bij het recyclen van kunststof.

Kunststof

Op het gebied van kunststof wordt er nog niet lang gerecycled vergeleken de rest van de materialen. Pas sinds 2009 wordt kunststof ingezameld. In 2017 werd 50 procent van de op de markt gebrachte kunststofverpakkingen gerecycled. Ondanks dat dit boven de Europese en Nederlandse doelstelling ligt, is hier nog wel veel te winnen vergeleken met andere materialen. De samenwerking, afstemming en communicatie tussen partijen in de kunststofketen kan en moet, aldus het Afvalfonds.

Zo moet de hele keten zich richten op de kwaliteit van de inzameling en recycling van kunststof verpakkingen. Verpakkingsproducenten kunnen bijvoorbeeld goed recyclebare verpakkingen leveren.

Innovaties zijn volgens het Afvalfonds noodzakelijk om de keten beter te laten functioneren. Sorteerders en recyclers moeten daarom een kans krijgen deze te ontwikkelen. Het Afvalfonds wil afspraken gaan maken hierover.

Glas

Bij glas is in 2017 86 procent gerecycled, 2 procent meer dan in 2016. Hiermee is de doelstelling voor het recyclen van glas die op 90% ligt nog niet behaald. Daarom is er een actieplan opgesteld om in 2018 wel de 90 procent te behalen. Dit plan ligt volgens het Afvalfonds op koers.

In totaal werd er in 2017 500.000 kilo glas op de markt gebracht. Hiervan is 431.000 kilo gerecycled. Ten opzichte van 2016 is dit 10.000 kilo meer. In 2016 werd er 503.000 kilo glas op de markt gebracht maar werd er maar 421.000 kilo gerecycled.

Oud papier

Papier en karton inzamelen is net als glas een normaal verschijnsel in de maatschappij. Dit blijkt ook uit de cijfers: In totaal werd 87 procent oud papier gerecycled. Daarmee is de doelstelling in Nederland voor het recyclen van oud papier die op ligt 75 procent ligt ruimschoots behaald. De inzameling van papier en karton gaat samen met niet-verpakkingen. 51,6 procent van de totale hoeveelheid gerecycled oud papier en –karton bestond uit verpakkingen.

Ook worden steeds meer drankkartons ingezameld via PMD-inzamelingen. PMD staat voor Plastic verpakkingen (zoals flessen, folies en zakken), Metalen verpakkingen (zoals blik en deksels) en Drinkpakken (zoals van sappen en zuivel). In 2017 hebben gemeenten ruim 31.000 kilo drankkartons ingezameld op deze manier.

Het totaal op de markt gebrachte papier en karton in 2017 bedraagt 1262 kiloton. Hiervan werd 1099 kiloton gerecycled. Dit is procentueel gelijk met 2016. Ook toen werd er in totaal 87 procent gerecycled. Alleen in 2016 werd er 1253 kiloton op de markt gebracht en werd er 1095 kiloton gerecycled.

Metaal

Bij metalen verpakkingen is het recyclingpercentage met 95%het hoogst. In 2017 werd er 216 kiloton aan metalen verpakkingen op de markt gebracht, 205 kiloton werd hiervan gerecycled.

De metaalketen is circulair. Omdat metaal uit de bodemassen van de verbrandingsoven wordt teruggewonnen, verlaat weinig metaal de kringloop. Het recyclingpercentage van metaal ligt daarom ruim boven de Europese (50 procent) en Nederlandse doelstelling van 85 procent.

Reageer op dit artikel