nieuws

‘Preventieakkoord te vrijblijvend voor foodindustrie’

Algemeen

‘Preventieakkoord te vrijblijvend voor foodindustrie’

De inkt van het vrijdagmiddag gepresenteerde Nationaal Preventieakkoord is nog niet droog of er is al fikse kritiek op. Onder meer van de ‘Transitiecoalitie Voedsel’. “Op het gebied van overgewicht en gezonde voeding schieten levensmiddelenfabrikanten en de supermarkten ernstig tekort.”

Bij de Transitiecoalitie Voedsel zijn circa 150 bedrijven en organisaties aangesloten die zelf goede resultaten zeggen te behalen met gezond en duurzaam voedsel en met voedselconcepten voor zorginstellingen, in catering en bij restaurants. De Transitiecoalitie is naar eigen zeggen blij met het nieuwe preventiebeleid, maar zegt tegelijkertijd dat er veel meer mogelijk is dan nu in het preventieakkoord is afgesproken.

Kritiek

“Het akkoord staat vol van vrijblijvende en weinig ambitieuze voornemens. Waar recente maatregelen in het Verenigd Koninkrijk binnen een jaar tot ruim 35% minder suiker in frisdranken hebben geleid, wordt in het Preventieakkoord 7 jaar de tijd genomen om tot een reductie van 30% te komen. Supermarkten ontlopen in het akkoord nagenoeg elke harde afspraak. Gezien hun grote rol en verantwoordelijkheid op het gebied van voeding vinden wij dit maatschappelijk onverantwoord”, aldus Willem Lageweg van de Transitiecoalitie Voedsel.

Ongezond

Volgens Lageweg liggen de schappen vol met ongezonde en niet-duurzame producten die met veel marketinggeweld worden gepromoot. “Waar is de ambitie dat elke supermarkt binnen enkele jaren alleen nog reclame maakt voor gezonde en verantwoorde producten? Wij bieden de staatssecretaris aan om bij de uitwerking van het akkoord gezamenlijk verdere stappen te zetten.”

Truecost/price

De Transitiecoalitie Voedsel doet in dat kader twee concrete aanbevelingen: maak in navolging van andere landen de maatschappelijke kosten van ongezond voedsel zichtbaar en zorg dat gezonde producten goedkoper en ongezonde producten duurder worden. Daarmee kunnen fabrikanten, retail en overheid gezamenlijk zorgen voor een eerlijker prijsvorming aan de hand van berekeningen waarin alle kosten worden meegerekend (truecost/trueprice).

Benchmark

Daarnaast roept de coalitie de overheid op om steun te geven aan een benchmark waarmee de prestaties van supermarkten op het gebied van gezondheid en duurzaamheid worden gemeten en met elkaar worden vergeleken. Dit biedt consumenten meer inzicht in welke supermarkt het meest gezond en duurzaam is. De markt kan vervolgens zijn werk doen. Een dergelijke benchmark wordt inmiddels door de Transitiecoalitie Voedsel voorbereid, in nauwe samenwerking met Questionmark.

Eerder liet Lageweg zich ook al kritisch uit over het preventieakkoord. Lees een interview van VMT met Lageweg hier.

Reageer op dit artikel