nieuws

MVO-blog: meepraten over duurzame palmolie tijdens de 16e rondetafel van de RSPO

Algemeen

MVO-blog: meepraten over duurzame palmolie tijdens de 16e rondetafel van de RSPO

Voor duurzame palmolie gelden internationale normen. De belangrijkste standaard die in de voedingsmiddelenindustrie wordt gebruikt is die van de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO). De jaarlijkse rondetafelconferentie van de RSPO vindt dit jaar plaats in Maleisië. Eddy Esselink is erbij en houdt de komende dagen een blog bij.

De titel van deze meerdaagse happening is dit jaar: “A Renewed Commitment to Achieving Market Transformation”. Het is de 16e keer dat de RSPO een rondetafelconferentie van deze omvang organiseert. Er is veel te bespreken. Zo veel zelfs, dat er vandaag speciale ‘preparatory clusters’ zijn georganiseerd. Hier worden specifieke onderwerpen verder toegelicht en is er ruimschoots gelegenheid om daar met elkaar van gedachten over te wisselen. Zo is er bijvoorbeeld een sessie over ‘Duurzaam Leiderschap’.

Moeilijke zaken

Voorbeelden van projecten waarbij samengewerkt wordt door industrie, maatschappelijke organisaties en overheid worden besproken, maar ook het belang van de werknemer en inhoud geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. Mooi om te zien dat over palmolie op deze terreinen overal ter wereld goede resultaten worden behaald. Maar ook moeilijk oplosbare zaken zoals compensatie voor ontboste gebieden worden besproken. Het is belangrijk dat hier goede procedures voor zijn die ook nageleefd kunnen worden. Een ander onderwerp van vandaag is het gebruikmaken van satellietbeelden om de ontbossing in de gaten te houden. Nu is er een uitbreiding met radar, waardoor ook bewolking geen belemmering meer is voor duidelijke foto’s.

Samenwerking 

Een andere sessie gaat over ‘gebiedsbepaalde aanpak’. Dit onderwerp krijgt steeds meer aandacht. Het idee hierachter is dat alle betrokkenen die wonen en werken in een bepaald gebied met elkaar samenwerken om de duurzaamheid van de palmolieteelt te bevorderen en de biodiversiteit te beschermen. Voor de provincie Saba In Maleisië is er bijvoorbeeld een dergelijk plan dat ervoor moet zorgen dat in 2025 alle palmoliemolens RSPO en MSPO gecertificeerd duurzaam zijn.
In een derde sessie wordt het belang van wetenschap en nauwkeurig onderzoek uit de doeken gedaan. Het komt er eigenlijk op neer dat je goed moet weten wat je gaat meten. De RSPO maakt ook melding van de effecten die RSPO-certificering heeft (gehad). Hieruit zijn aspecten naar voren gekomen die verder zullen worden onderzocht. Eén ding is hierbij wel heel duidelijk: zonder samenwerking komen we er niet.

Ontbossing

In een laatste sessie wordt al een voorschot genomen op wat gaat komen. Dit jaar is er het voorstel om te komen tot nieuwe richtlijnen voor certificering. Dit komt er onder andere op neer dat ontbossing niet meer wordt getolereerd. De stemming over de aangescherpte richtlijnen vindt a.s. donderdag plaats tijdens de algemene vergadering. Tijdens de sessie van vandaag wordt de procedure om te komen tot een juiste bepaling van wat ontbossing is, toegelicht. Belangrijk!

De ambitie om palmolie overal ter wereld duurzaam te maken, is duidelijk voelbaar hier op de conferentie, maar er is nog heel veel te doen. Dat leert vandaag maar weer. Veel informatie. Op naar morgen. De eerste officiële rondetafeldag.

Auteur: Eddy Esselink is werkzaam bij MVO, kennispartner van VMT. 

Foto's

Reageer op dit artikel