nieuws

Foodsector scoort positief in sectorbarometer ABN Amro

Algemeen

Foodsector scoort positief in sectorbarometer ABN Amro

De afzetprijzen in de foodindustrie zijn in 2018 gedaald. Grondstofprijzen lijken de voornaamste oorzaak. Ondernemers in de food hebben echter wel een positieve kijk op de sector.

Dit blijkt uit het recente kwartaalrapport van ABN Amro. Dit rapport belicht het Nederlands bedrijfsleven in economisch opzicht. De zogeheten Sectorbarometer geeft per sector weer hoe de sectoren ervoor staan.

 

Over de foodsector is het volgende bekend.

 

Lage omzet, hoge productie

De score van de foodsector is positief. Wel is die minder dan afgelopen kwartaal. Wat opvalt is dat in 2018 de voedingsindustrie een lagere omzet heeft maar een hogere productie draait. De lage omzet heeft te maken met lage afzetprijzen, deze zijn in 2018 gedaald. Voornamelijk in het buitenland. Grondstofprijzen lijken hier de voornaamste oorzaak van.

 

De kijk van ondernemers

Ondernemers in de voedingsbranche kijken positief naar de sector. De kijk op bijvoorbeeld het economisch aspect is positief. De ondernemers profiteren via supermarkten van de hoge consumentenbesteding. 

Ook is de investeringsbereidheid van de ondernemers hoog. Volgens ABN moet dit ook wel. De arbeidsmarkt-schaarste zorgt er namelijk voor dat investeringen in productiemiddelen de efficiëntie ten goede komt.

 

Omzet foodgroothandel

De omzet in de foodgroothandel steeg begin dit jaar met 2%. Echter die is nu weer aan het dalen. De groothandel in de zuivel kende wel een hele sterke groei in omzet. Dit heeft te maken met de hoge zuivelprijs. 

 

Faillissement 

Het aantal faillissementen ligt laag in de voedingsmiddelenindustrie. Het aantal ligt rond de 2%. Ook ligt de faillissementsgraad laag. Dit komt door een toename van bedrijven. De verwachting is dat het aantal faillissementen stabiel of licht toe neemt in 2019.  

 

Reageer op dit artikel