nieuws

Vragen BRC Food versie 8 beantwoord tijdens Food Safety Event

Algemeen

Vragen BRC Food versie 8 beantwoord tijdens Food Safety Event

Fabrikanten kunnen tijdens het Food Safety Event op 29 november in Amersfoort uitgebreid vragen stellen over zowel de interpretatie als implementatie van de nieuwe eisen in BRC Food versie 8. Met ingang van 1 februari worden zij tegen deze norm geaudit. Sprekers van N&S, KTBA en Lloyd’s zullen diep in gaan op belangrijke eisen ten aanzien van food defense, fraude en bedrijfscultuur en hoe de norm volgens de BRC moet worden geïnterpreteerd.

Bijvoorbeeld of handelsproducten binnen de audit van BRC Food 8 moeten worden meegenomen. De laatste interpretatie van de BRC wijst uit dat dit op basis van vrijwillig blijft, ook als deze onder de scope van de BRC vallen en op de productielocatie fysiek aanwezig zijn. Wel is het zaak om invloed van de handelsproducten op het proces en producten die binnen de certificering vallen, uit te sluiten.

Van te voren vragen indienen

Over de belangrijkste veranderingen praten specialisten van KTBA, Lloyds en N&S de deelnemers telkens in 20 minuten bij. Daarna heeft de organisatie maar liefst 30 minuten voor de deelnemers ingeruimd om de sprekers te bevragen over onduidelijkheden en problemen waar zij in de praktijk tegen aan lopen. Voorafgaand aan het Food Safety Event kunnen deelnemers ook al hun vragen mailen naar VMT via h.damman@vmt.nl

Food Defense beter regelen en vastleggen

Arjo van den Berg van N&S zal kort de achtergronden schetsen van de doorgevoerde wijzigingen, denk aan GFSI, FSMA en daarmee samenhangend de toenemende aandacht voor de bedrijfscultuur.

Daarna zal hij ingaan op Food defense. Behalve het onderzoek naar externe dreigingen benoemt de BRC nu (als eerste) expliciet ook het meenemen van interne bedreigingen, dus die van eigen medewerkers. Ook deze kunnen een groot risico vormen, financieel maar denk ook aan imagoschade in het geval iemand knoeit met de producten. Bekend voorbeeld is de ontslagen medewerker bij een vliegtuigcateraar die na de metaaldetector naalden in broodjes stopte. Ook dit soort dreigingen moeten fabrikanten voortaan meenemen in hun risicoanalyse.

Ter preventie schrijft BRC 8 voor dat alleen geautoriseerde medewerkers bepaalde taken/activiteiten mogen uitvoeren. Voorbeelden daarvan zijn toegang krijgen tot productie en/of opslag; toegangscodes voor de metaaldetector en printer (instellen van bijvoorbeeld THT/TGT), CIP-systeem en de vrijgave na onderhoud.

Ook bij de leveranciersbeoordeling moet food defense voortaan worden meegenomen, waarbij ook hier de nadruk moet liggen op (externe) mensen. Behalve de jaarlijkse review moet na elk incident of nieuwe risico’s, denk aan iets dat in het nieuws is gekomen of een verbouwing, de risicoanalyse opnieuw worden uitgevoerd en zo nodig worden aangepast. Het door het jaar heen aanpassen geldt ook voor de frauderisicoanalyse.

Fraude/integriteit uitgebreid

De focus op voedselfraude blijft in de norm behouden en is verder geïntegreerd in het kwaliteitsmanagementsysteem onder de noemer authenticiteit en/of productintegriteit. Voedselfraude moet naast voedselveiligheid, kwaliteit en naleving van de wetgeving één van de prioriteiten zijn van het senior management. Er wordt dan ook verwacht dat productauthenticiteit wordt opgenomen in het bedrijfsbeleid, in de maandelijkse meetings en bij het vertrouwelijke meldingssysteem. Aldo Rus (KTBA) zal de deelnemers vertellen hoe zij deze en andere zaken aan moeten pakken, maar ook wat de BRC verstaat onder senior management.

 

Belangrijke verandering is het hebben van een assessment plan waarin dus ook de zo proactief mogelijk genomen maatregelen om de risico’s te verlagen, zijn vastgelegd. Zo kan de afdeling Kwaliteit samen met Inkoop de leveranciers screenen op betrouwbaarheid en met hen na te gaan of zij de herkomst van de grondstoffen kennen en hoe betrouwbaar deze leveranciers zijn. Heeft het zin om deze te bezoeken of te laten auditten of kan worden vertrouwd op certificaten? Productinspecties en labtesten bijvoorbeeld, beschouwt de BRC als reactieve beheersmaatregelen.

Bedrijfscultuur als kritisch beschouwd

BRC beschouwt met ingang van versie 8 de kwaliteits- en voedselveiligheidscultuur in bedrijven als kritisch. Een goede cultuur ontstaat echter niet vanzelf en hoe ziet ‘goed’ er eigenlijk uit? Thomas Zwiers van Lloyd’s zal in zijn presentatie stil staan hoe bedrijven deze in kaart kunnen brengen en verder ontwikkelen.

Het senior management moet bijvoorbeeld daarvoor op papier een plan opstellen waarin zij aangeven hoe dit vorm te geven, dus welke (verbeter)activiteiten er wanneer worden uitgevoerd en hoe deze worden geverifieerd?

Medewerkers worden verplicht om issues proactief te melden, bijvoorbeeld als producten buiten de specificaties lopen of zaken die afbreuk doen aan de voedselveiligheid. Bedrijven zijn nu verplicht om hiervoor een systeem, bijvoorbeeld een klokkenluidersregeling, ideeënbus of telefoonnummer, te hebben dan wel te organiseren.

Ook hier moeten afgegeven signalen, meldingen enz. worden geregistreerd en hoe deze zijn opgevolgd. Belangrijk daarbij is ook om na te gaan waarom dergelijke signalen niet door het eigen kwaliteitssysteem zijn onderkent en ontdekt. Vaak zien medewerkers fouten of misstanden wel, maar doen daar niets mee.

Food Safety Event praktische en interactief

Op het Food Safety Event dat VMT op 29 november organiseert in Amersfoort is BRC Food 8 een van de onderwerpen die worden uitgewerkt. Andere onderwerpen die daar op een praktische, interactieve manier worden behandeld, zijn: crisismanagement, integer handelen, machineveiligheid versus voedselveiligheid en listeria.

Plenair zal ’s ochtends aandacht worden besteed aan de deze zomer verschenen rapporten van de Commissie Sorgdrager en de Staat van Voedselveiligheid van de NVWA. De FNLI zal daarna reageren door aan te geven hoe de sector hiermee aan de slag is gegaan, welke problemen zijn daarbij tegenkomen en welke andere partijen zij nodig hebben om deze op te kunnen lossen.

Feest van de Kwaliteitsmanager

Het ochtend programma wordt afgesloten met de verkiezing van de Kwaliteitsmanager Food 2018. Drie door de jury genomineerden zullen zich kort presenteren en vragen beantwoorde uit de zaal, waarna de deelnemers op hun favoriet kunnen stemmen. Die stem, samen met die van de jury op basis van een bedrijfsbezoek, bepalen de uiteindelijke winnaar. Deze zal uit handen van Willem-Paul de Mooij, hoofdredacteur van VMT, de award overhandigd krijgen, een bronzen kunstwerk dat het gezamenlijk en continu verbeteren verbeeld.

 

 

Reageer op dit artikel