nieuws

Voedselregio’s gaan samenwerken onder de naam Food NL

Algemeen

Voedselregio’s gaan samenwerken onder de naam Food NL

De regio’s Greenport regio Venlo, AgriFood Capital Noordoost-Brabant en Regio Foodvalley geven op 10 oktober gezamenlijk het startschot voor een samenwerking. Onder de naam Food NL willen de regio’s beter opkomen voor de regionale en economische belangen vanuit Nederland.

De drie voedselregio’s zitten tot nu toe allemaal nog apart in Brussel. Alle drie vertellen ze dezelfde boodschap in andere woorden. Op het moment dat ze gaan samenwerken, kunnen de regio’s in Europa een sterker signaal afgeven.

Aantrekken van investeringen        

Ook willen de voedselregio’s met hun samenwerking zo veel mogelijk investeringen naar zich toe trekken. Deze investeringen zijn voornamelijk nodig om kringlooplandbouw mogelijk te maken, uitbraak van ziektes bij dieren zoveel mogelijk te voorkomen en antibioticagebruik bij dieren terug te dringen.

 

Reageer op dit artikel