nieuws

29 november 2018: Food Safety Event

Algemeen

Wordt de veiligheid van voedingsmiddelen in Nederland voldoende geborgd? En welke verbeteringen zijn er mogelijk? Deze vragen staan centraal tijdens het plenaire ochtendprogramma van het Food Safety Event. ’s Middags wordt via drie parallel sessies dieper ingegaan op de praktijkvoorbeelden van de werkvloer. Welke nieuwe inzichten en ervaringen spelen rondom de aanhoudende problemen met Listeria monocytogenes en wat betekent dit voor mij? Hoe bepaal ik als kwaliteitsmanager mijn (on)toelaatbare grenzen bij het nemen van beslissingen? Crisismanagement; hoe kan ik als kwaliteitsmanager daarin het best acteren? Het VMT Food Safety Event is de jaarlijkse bijeenkomst waar kwaliteitsmanagers elkaar ontmoeten en updates krijgen van actuele onderwerpen uit de dagelijkse praktijk. Praktisch, diepgang en het uitwisselen van meningen en ervaringen lopen als een rode draad door het programma. Noteer dus 29 november in Flint (Amersfoort) in uw agenda.

Meer informatie over onze events? Bezoek onze Event-pagina

Foto's

Reageer op dit artikel