nieuws

NVWA maakt derde naleefmonitor openbaar

Algemeen

NVWA maakt derde naleefmonitor openbaar

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) maakt voor het eerst bedrijfsnamen openbaar in de derde naleefmonitor roodvleesslachthuizen. De voedselautoriteit verwacht dat dit een stimulans vormt voor vleesbedrijven om beter te presteren.

Slachthuizen kunnen van elkaar leren en zich aan elkaar optrekken. Ook kan de openbaarmaking van bedrijfsnamen minder presterende slachthuizen motiveren verbeteringen door te voeren.

 

Stijging en daling

Bedrijven kunnen winst boeken in het naleven van de hygiënenormen. De resultaten op dit vlak waren in het verleden beter. De nalevingscore voor hygiënisch slachten bedroeg in 2016 94%, maar daalde in 2017 naar 88%. 

 

De hygiëne van de veetransportmiddelen is daarentegen wel verbeterd. De regels voor de reiniging en ontsmetting van vrachtwagens en aanhangers worden een stuk beter nageleefd. De score is met 5% gestegen: in de eerste helft van 2017 was de score nog 93%, in de tweede helft van 2017 is die 98%. Ook de regels voor het dierenwelzijn worden goed nageleefd, blijkt uit de controles die worden uitgevoerd door de NVWA.

 

Zelf opletten

Bedrijven moeten zelf beter gaan letten op het ontstaan van verontreiniging en de daarbij behorende corrigerende maatregelen nemen om dit te voorkomen. De NVWA gaat hier strenger op controleren en grijpt in bij overtredingen. 

 

COV

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) is voorstander van meer transparantie om zo het consumentenvertrouwen een extra impuls te geven. ‘Zo is het positief, dat duidelijk is hoe goed ondernemingen in de regel presteren en waar individuele bedrijven wellicht nog puntjes op de i moeten zetten’ aldus de COV.

 

Reageer op dit artikel