nieuws

Is de plofkip verleden tijd?

Algemeen

Is de plofkip verleden tijd?

Uit een onderzoek van Wageningen University & Research in opdracht van Wakker Dier blijkt dat de Nederlandse kippen steeds betere levensomstandigheden hebben. De WUR vergeleek haar resultaten met een onderzoek van de overheid uit 2011.

Uit het rapport van de WUR blijkt dat de problemen betreft de levensomstandigheden van kippen in 2011 nog steeds spelen, maar in de afgelopen jaren sterk zijn afgenomen. Zo hebben de vleeskippen nu  minder last van voetzweren, zijn ze minder gefrustreerd doordat ze meer ruimte hebben en krijgen ze meer nachtrust.

De afgelopen jaren hebben verschillende supermarkten hun eigen kip geïntroduceerd, zoals de Nieuwe Standaard kip van de Jumbo. Deze kippen zijn trager groeiende rassen die gemiddeld 47 tot 49 dagen leven in tegenstelling tot de plofkip die maar 42 dagen oud wordt. In 2011 waren er amper traaggroeiende kippenrassen, vandaag bestaat dertig procent van de vleeskuikens uit traaggroeiende kuikens. Voor de Nederlandse supermarkten geldt al dat er geen plofkippen meer worden verkocht, enkel nog de nieuwe kip, die een langer en minder beroerd leven heeft gehad. 

Alleen supermarkt plofkipvrij

Dit betekent echter niet dat er geen plofkippen meer zijn in Nederland. Zo serveren zowel fastfoodketens als de horeca nog steeds plofkip. Ook kan de consument nog plofkip aantreffen in bijproducten. Het grootste deel (70%) van de kippen die in Nederland gefokt worden is echter bestemd voor de export, dit zijn meestal plofkippen. Voor de export is de prijs namelijk nog altijd de belangrijkste factor. Dagblad NRC heeft hier nog wel een kritische noot: de CO2-voetafdruk van de nieuwe standaardkippen is namelijk groter dan die van de plofkip, omdat zij meer voer nodig hebben.

Ferry Leenstra, onderzoeker van Wageningen Universiteit, wijst de boeren, actiegroepen en de overheid aan als verantwoordelijken voor de verbeterde leefomstandigheden van de kippen. De Dierenbescherming gaf eind jaren ’90 de aanzet met de introductie van het Beter Leven-keurmerk. Vervolgens introduceerde Wakker Dier de term plofkip met haar campagnes, wat leidde tot acties bij de supermarkten, die kwamen met hun eigen nieuwe varianten.

Verscherpte wetgeving

Daarnaast werd de dierenwelzijnswetgeving vanuit Den Haag en Brussel verscherpt. Dit zorgde er onder andere voor dat het aantal voetzweren daalde van vijftig procent in 2011 naar vijftien procent in 2018. Bij Beter Leven- en biologische kippen ligt dit percentage zelfs onder de tien procent. Boeren met veel dieren met voetzweren werden namelijk bestraft door de Europese Unie.

Wakker Dier nog niet tevreden

“Nergens is het welzijn van kippen ooit zo verbeterd als in Nederland”, zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier. “De Nederlandse vleesconsumptie is voor een groot deel plofkip vrij, dat is een ongelooflijk grote stap.” Toch is Wakker Dier nog niet tevreden. Volgens hen gaat er nog steeds te veel mis in de vleeskuikensector. Zo leiden er minder kippen aan voetzweren, maar blijft dit wel het grootse welzijnsprobleem. De zweren veroorzaken veel en langdurige pijn voor de dieren. Ze ontstaan doordat de dieren zijn doorgefokt en in hun eigen uitwerpselen moeten staan. Deze maken het stro nat, wat leidt tot ontstekingen aan de poot van de kip. Ook zou een groot deel van de kippen nog gefrustreerd zijn doordat er sprake is van een gebrek aan afleiding en ruimte.

Verder strijdt Wakker Dier nog tegen het gebrek aan water en voer tijdens het transport van kippen, al is dit wettelijk toegestaan. Ook ziet ze graag dat kippen met gas worden verdoofd, waar ze nu soms nog worden geëlektrocuteerd. Gas is volgens hen diervriendelijker.

Reageer op dit artikel