nieuws

Voedingsindustrie herstelt zich verder in 2018

Algemeen

Voedingsindustrie herstelt zich verder in 2018

De groei in de voedingsindustrie herstelde zich in 2017, naar verwachting zal deze groei zich in 2018 doorzetten. Voor 2018 verwacht ING een groei van drie procent, in 2019 zal het groeiniveau dalen tot ongeveer twee procent.

Het herstel in de voedingsindustrie zette zich in in de tweede helft van 2017 en werd veroorzaakt door de groei van consumentenbestedingen. Na een daling van één procent in het eerste halfjaar jaar groeiden de bestedingen in het tweede halfjaar met bijna drie procent. Deze ontwikkeling lijkt verder te gaan in 2018 met een groei in het eerste kwartaal van bijna vijf procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

De productiegroei komt naar verwachting uit op drie procent in 2018, in 2019 wordt deze geschat op twee procent. Reden voor de lagere groei is onder andere de sterk gestegen olieprijs.

Zuivelproductie blijft op peil

Dankzij een toename van de productie per koe bleef de daling van de melkaanvoer in 2017 beperkt tot 0,2 procent, ondanks de inkrimping van de melkveestapel.

In het eerste kwartaal van 2018 daalde de zuivelproductie met 1,2 procent, als gevolg van het ingaan van het fosfaatrechtenstelsel in januari en de kou in februari en maart. Naar verwachting zal de productie in 2018 en 2019 stabiliseren en weer terugkomen op de niveaus van 2016 en 2017.

Groei vleesproductie

Door een hoog aantal afgevoerde koeien steeg in 2017 de productie in de vleesverwerkende industrie met zes procent (in geslacht gewicht). Bij varkens bleef de productie vrijwel gelijk, bij vleeskuikens lag deze iets lager dan het jaar ervoor.

In 2018 steeg de vleesproductie van zowel varkens als vleeskuikens in de eerste twee maanden met acht procent, waar die van runderen met bijna één procent daalde. Vanwege de stijgende vraag naar vlees vanuit het buitenland wordt een groei van de vleesproductie verwacht voor de rest van 2018 en 2019.

Exportwaarde foodproducten groeit

Vorig jaar steeg de exportwaarde van Nederlandse agri- en food producten naar andere EU-landen met vijf procent, in de eerste twee maanden van 2018 steeg deze met 2,5 procent. Door de onzekerheid omtrent de Brexit daalden de exportvolumes naar het Verenigd Koninkrijk. De uitvoer in euro’s van Nederlandse producten naar VK bleef echter gelijk aan 2016, met in januari en februari van dit jaar zelfs een groei van 2,5 procent.

Voedingsindustrie profiteert

De exporterende voedingsindustrie kon goed profiteren van de economische groei van de eurozone. In 2017 nam de buitenlandse omzet toe met acht procent, de binnenlandse omzet met één procent.

De lage werkeloosheid en de gunstige trend in de consumptieve bestedingen (in zowel binnen- als buitenland) waren positief voor de retail en de horeca. Voor 2019 staat de koopkrachtverbetering meer onder druk, waardoor de voedingsindustrie naar verwachting minder zal groeien.

Reageer op dit artikel