nieuws

VanDrie: ‘Aantal recalls moet naar nul’

Algemeen

VanDrie: ‘Aantal recalls moet naar nul’

Kalfsvleesbedrijf VanDrie Group heeft een nieuw MVO-rapport uitgebracht. Daarin is te lezen dat het bedrijf het afgelopen jaar te maken had met een tweetal recalls waarvan één vrijwillig. In zowel 2015 als 2016 had VanDrie ook twee recalls. Doelstelling op het gebied van voedselveiligheid voor VanDrie is om het aantal recalls terug te brengen naar nul.

Infographic VanDrie
Samenvatting van het MVO-rapport, bron: VanDrie Group

Na eerdere berichten over dierenleed in slachthuizen en mogelijke STEC-besmettingen ligt de vleessector onder een vergrootglas. Uit het rapport van VanDrie blijkt dat zij vooral willen proberen om dit soort incidenten voor te zijn. Zo vindt er in de slachthuizen dagelijks controle plaats door de NVWA en staan deze onder permanent toezicht van dierenartsen van de overheid. Vanuit de NVWA zijn er vijf keurmeesters aanwezig om de geslachte dieren te controleren op afwijkingen, zo is onder meer te lezen in het MVO-rapport van de VanDrie Group. De vier belangrijkste pijlers voor het bedrijf zijn organisatie, voedselveiligheid, dierenwelzijn en omgeving & milieu.

Safety Guard

Verder integreerde het bedrijf eerder een eigen kwaliteitssysteem genaamd Safety Guard. VMT schreef al eerder een artikel over Safety Guard. Het systeem zou zorgen voor een optimale tracking & tracing van de producten en processen van VanDrie. De basis van Safety Guard wordt gevormd door ISO 22000 en 14001, het Safety Supply Chain System en de internationale BRC-, IFS- en GMP+-schema’s. Lloyd’s, een onafhankelijke controle-instantie, controleert Safety Guard regelmatig.

Dankzij Safety Guard stelt VanDrie incidenten beter te kunnen controleren. Zo werd een levering kalfsvlees in 2017 positief getest op de STEC-variant van de E. coli-bacterie. Dankzij Safety Guard kon het mogelijk gecontamineerde vlees snel worden getraceerd en teruggeroepen.

Voedselveiligheid

VanDrie voert meerdere maatregelen uit om voedselveiligheid te kunnen borgen en productintegriteit te garanderen. Zo gebruikt het bedrijf enkel veilige voergrondstoffen, afkomstig van GMP+-gecertificeerde bedrijven. Ook wordt er enkel samen gewerkt met kalverhouders die gecertificeerd deelnemer zijn van het kwaliteitssysteem Vitaal Kalf. Ook wordt er een restrictief beleid gevoerd ten aanzien van het gebruik van antibiotica.

Verder geeft VanDrie aan in te zetten op minimale belasting voor de omgeving en maximale besparing, door efficiënt gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen, voedselverspilling tegen te gaan en te focussen op hergebruik en recycling van afvalstromen. Ook neemt het bedrijf in iedere schakel van de keten maatregelen om energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen. Tot slot wordt er voor een duurzaam voedselproductiesysteem geïnvesteerd in nieuwe technieken, kennisontwikkeling en productlocaties.

Het complete MVO-verslag van VanDrie is hier te vinden. 

Reageer op dit artikel