nieuws

Kwaliteit delegeren is ‘out’, verantwoordelijkheid nemen een ‘must’

Algemeen

Kwaliteit delegeren is ‘out’, verantwoordelijkheid nemen een ‘must’

Onze adviseurs krijgen regelmatig de volgende vraag van directeuren en directeuren-grootaandeelhouders: wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg en waar moet ik rekening mee houden?

Een directeur die openstaat voor het lastige onderwerp ‘kwaliteitszorg’, daar word ik blij van. Want dat zijn over het algemeen directeuren die de juiste balans aanbrengen in aandacht voor geld en aandacht voor kwaliteit. En daar worden hun klanten dan weer blij van.

Gedelegeerd

Ik weet dat er ook directeuren zijn die zeggen: Kwaliteit? Dat heb ik gedelegeerd aan mijn kwaliteitsmanager. Zij gaan er dan van uit dat zij zelf niks meer hoeven te doen. Ja, misschien nog even een handtekening zetten onder een verslag van de management review. Dat is voor de auditor. Maar dan weer snel over tot de orde van de dag.

Voor die directeuren zal er veel veranderen want daar kom je als directie en als organisatie niet veel langer meer mee weg.

Trend

Consumenten willen dat bedrijven verantwoord opereren en willen producten kunnen kopen die zij kunnen vertrouwen, die veilig en eerlijk zijn. Bedrijven worden ter verantwoording geroepen wanneer er iets niet deugt. Die trend is duidelijk. Het wordt niet (meer) geaccepteerd dat een bedrijf zich verschuilt achter ‘Ik wist het niet’ of ‘Dit is me overkomen’. Consumenten en afnemers verwachten een proactieve houding: je had het kunnen/moeten weten, je had maatregelen moeten treffen! De fipronil-affaire heeft dit nog weer eens duidelijk gemaakt.

Eisen

Dus komt er heel wat op een bedrijf af. Er moet worden voldaan aan alle wettelijke eisen voor voedselveiligheid, aan contractafspraken over kwaliteit, duurzaamheid en continuïteit, aan eisen voor certificatie en productintegriteit en aan sociale eisen over de maatschappelijke normen en waarden. Daarnaast moet de reputatie van het bedrijf worden geborgd. Tja, dat kun je als eindverantwoordelijke niet zondermeer afschuiven op iemand anders, om zelf met ‘belangrijkere’ zaken bezig te kunnen zijn.

Verantwoordelijkheid

Het voldoen aan eisen en normen is iets voor de gehele organisatie. Op dat gebied moet met overtuiging leiding worden gegeven door het topmanagement. De leden van de directie moeten die verantwoordelijkheid zelf nemen en kunnen deze niet delegeren. Van hen wordt verwacht dat ze weten waaraan de organisatie moet/wil voldoen, wat op basis van kritieke prestatie indicatoren de status is, of ze daarmee tevreden zijn of dat ze moeten bijsturen. Een goed functionerend (kwaliteits)managementsysteem is hierbij essentieel.

Ontwikkelingen

En dat is de belangrijkste ontwikkeling waar een directeur zich op moet voorbereiden: sturing geven aan de organisatie ten aanzien van deskundigheid, pro-activiteit, (kwaliteits)cultuur, bedrijfsnormen en -waarden en het managementsysteem. Zodoende laat hij (zij) zien wat belangrijk is, kan hij zich adequaat laten informeren, conclusies trekken en maatregelen nemen wanneer nodig. Op die manier kan de directeur verantwoordelijkheid nemen en afleggen. Daar zal hij steeds vaker op worden aangesproken. Niet alleen door de auditor, maar ook door eigen personeel, door de klant en door de maatschappij. Dat is toch het minste wat hij kan doen om de reputatie van zijn bedrijf te borgen?

 

Jacob Schilstra, Director Business Development, KTBA People in Food, kennispartner van VMT.

Reageer op dit artikel