nieuws

Voedingsmiddelenindustrie voelt meer druk om duurzaamheid aan te tonen

Algemeen

Voedingsmiddelenindustrie voelt meer druk om duurzaamheid aan te tonen

Bedrijven hebben moeite met het efficiënt optreden in de toeleveringsketen, terwijl tegelijkertijd klanten steeds veeleisender worden als het aankomt op duurzaam supply chain management. VMT zocht uit hoe de voedingsmiddelenindustrie hier mee omgaat.

DNV GL hield een onderzoek naar supply chain management, waarvoor een enquête werd afgenomen onder 1400 organisaties in Europa, Azië en Amerika. 6,3% van de deelnemende bedrijven bevindt zich in de voedingsmiddelenbranche.

DNV GL, internationaal dienstverlener op het gebied van kwaliteitsborging en risicomanagement, vergeleek de resultaten van de enquête met een identiek onderzoek uit 2014. Uit de gegevens blijkt dat bedrijven moeite hebben om efficiënt op te treden in hun toeleveringsketen, terwijl zowel directe als indirecte stakeholders hun eisen aanscherpen. Te denken valt aan klanten en (inter)nationale regelgeving. Bedrijven voelen nu meer druk dan in 2014 om aan te tonen dat ze over een duurzame toeleveringsketen beschikken. Hierbij geven ze aan dat klanten de belangrijkste reden zijn voor duurzaam supply chain management. 

Groeinde kloof

Verder is er een groeiende kloof is tussen ‘beginners’ en ‘leiders’ bij het beheren van duurzame leveringsketens. De leiders zijn toonaangevende bedrijven die duurzaamheid in hun toeleveringsketens gestructureerd benaderen. Ze zijn actiever en werken meer gestructureerd dan de gemiddelde onderneming. Ook schakelen ze vaker externe partijen in om protocollen van leveranciers te controleren.
Uit het onderzoek blijkt dat veertien procent van de deelnemende foodbedrijven specifieke opleidingen aanbiedt aan leveranciers. Door duurzaamheid in hun toeleveringsketen te implementeren, hebben deze bedrijven naar eigen zeggen hun vermogen om in de behoeften van klanten te voorzien verbeterd (46%), hun merkreputatie versterkt (36%) en hun marktaandeel vergroot (20%).   

Keten maar deels bereikt

Van de respondenten uit de voedingsmiddelenindustrie heeft 85 procent ten minste één actie ondernomen voor verbetering van de duurzaamheid van de toeleveringsketen. Meestal worden deze zelf uitgevoerd en blijven de acties beperkt tot directe leveranciers. 41 procent van de bedrijven voerde een directe audit bij leveranciers uit, 39 procent vroeg leveranciers om informatie en 36 procent voerde een dialoog met leveranciers. Slechts 9 procent van de respondenten heeft alle lagen van de toeleveringsketen bereikt.

Luca Crisciotti (foto) geeft aan dat het beheersen van risico’s in de hele toeleveringsketen een uitdaging kan zijn. “Bedrijven kunnen echter wel profiteren van de vooruitgang op het gebied van bigdata-analyse om op een gestructureerde en betrouwbare manier leveranciersprestaties te verzamelen en te meten.”

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat het openbaar maken van informatie over duurzaamheid in de toeleveringsketen nog niet gebruikelijk is. Slechts twintig procent van de 1400 respondenten heeft informatie over de toeleveringsketen gepubliceerd.

Reageer op dit artikel