nieuws

Huidige risicobeoordelingsmethode niet toegerust op ontwikkelingen biotechnologie

Algemeen

Huidige risicobeoordelingsmethode niet toegerust op ontwikkelingen biotechnologie

Ontwikkelingen in de biotechnologie zorgen de komende jaren voor veel nieuwe toepassingen zoals door micro-organismen geproduceerde stoffen en beter aangepaste planten voor de landbouw. De huidige risicobeoordelingsmethode voor mens en milieu lijkt niet geschikt te zijn voor deze nieuwe toepassingen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzocht of de huidige risicobeoordelingsmethode voor genetisch gemodificeerde organismen nog bruikbaar is voor bijna dertig nieuwe biotechnologische toepassingen. Uit de resultaten blijkt dat bij de helft van de toepassingen de methode niet meer past of dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om de risico’s te kunnen beoordelen.

De risicobeoordelingsmethode die werd gebruikt in het onderzoek richt zich op genetisch gemodificeerde levende organismen. Met de huidige ontwikkelingen in de biotechnologie worden er echter toepassingen verwacht die geen levende organismen betreffen. Hierdoor is de huidige risicobeoordelingsmethode minder goed toepasbaar. Te denken valt aan de ontwikkeling van RNA-spray, voor het onderdrukken van plaaginsecten op gewassen.

Het RIVM geeft aan dat het nodig is om te leren van andere risicobeoordelingsmethoden en om bestaande informatie en kennis bij elkaar te brengen, om zo de verwachte knelpunten in de risicobeoordeling op te lossen.

Reageer op dit artikel