nieuws

Trending in Food 2018: interviews

Algemeen

Trending in Food 2018: interviews

VMT presenteert in ieder jaar in de laatste editie van het jaar een serie trendinterviews. De Trending in Food 2018 bestaat dit jaar uit een achttal interviews over onder meer: digitalisering, data, hygiëneborging, borging van listeria en STEC, de opkomst van vegetarische producten en internationalisering. Een overzicht.

Chih-SungMa YamaChih Sung Ma, Yama Products: ‘Meer goede vleesvervangers’

‘Flexitariërs staan open voor alternatieven’ Yama noemt de opkomst van vegetarische producten als belangrijke trend voor 2018. “Er zijn steeds meer eiwitbronnen en technologieën beschikbaar om goede vleesvervangers te produceren.

 

Gert Visscher, Eco2Clean: ‘Hygiëne altijd op auditniveau’

‘Met een goede monitoring houd je het niveau hoog’ Eco2Clean merkt dat overheid en retailers van voedingsmiddelenbedrijven eisen dat zij altijd actief zijn op auditniveau. Ook consumenten kijken steeds kritischer naar voedingsmiddelen en schandalen krijgen veel aandacht in de media. “Het borgen van een constant hygiëneniveau is dan ook een must”.

 

Michel Brinkhorst Roel Botden Care For Food GroupMichel Brinkhorst en Roel Botden, Care for Food Group: ‘Focus op listeria en STEC’

De Care for Food Group verwacht dat de borging van listeria en STEC de komende jaren steeds belangrijker wordt. Dit heeft alles te maken met het verscherpte toezicht van de NVWA en het stijgende aanbod van risicovolle verse en kant-en-klare producten.

 

Bert Frowijn2c TebodinBert Frowijn, Tebodin: ‘Alla data in één model’

Datamanagement, virtual reality en early partnership zijn voor Tebodin de belangrijkste trends voor de toekomst. “Door data in één model aan elkaar te koppelen, kunnen verschillende partijen tijdens het ontwerp-, bouw-, en onderhoudsproces beter met elkaar samenwerken. Dit bespaart tijd en geld, en daarmee breng je de faalkosten met 10 tot 15 procent naar beneden.”

 

RenevanBergen MerieuxRené van Bergen, Mérieux NutriSciences: ‘Vertrouwen terugwinnen’

Mérieux NutriSciences ziet internationalisering als belangrijke trend. “Steeds meer bedrijven exporteren producten of importeren grondstoffen. Zij zoeken een laboratorium dat op de hoogte is van de wereldwijde voedselveiligheidsrisico’s en dat de regelgeving ook in het buitenland kent.” Daarnaast constateert het laboratorium een toenemende vraag naar authenticiteitstesten.

 

RickVeldkamp_CarenetRick Veldkamp, CareNet: ‘Goede koppelingen geven grip’

Digitalisering en het koppelen van systemen zijn volgens CareNet Online QA Software dé ontwikkelingen van dit moment. Met kwaliteits- en voedselveiligheidsvraagstukken zijn veel data gemoeid. Het wordt steeds lastiger om hier een niet-digitale invulling aan te geven én te voldoen aan de eisen die GFSI-certificeringsstandaarden stellen.

 

KathleenDeBadrihaye AdifoKathleen De Badrihaye, Adifo: ‘Meer mogelijk met big data’

Big data, machinelearning, receptoptimalisatie en digitalisering van het specifi catiebeheer zijn de belangrijkste trends die het softwarebedrijf Adifo constateert. “Uiteindelijk zou het mooi zijn als machines zichzelf na elke productwissel opnieuw instellen, zodat er geen proefbatches meer nodig zijn.”

 

JorisKolff SchouwJoris Kolff, Schouw Informatisering: ‘Niet langer eilandjes van data’

Actuele thema’s, zoals duurzaamheid en voedselveiligheid, stellen fabrikanten voor nieuwe uitdagingen. Schouw Informatisering geeft aan dat ICT-oplossingen kunnen helpen deze thema’s onder controle te krijgen.

 

Reageer op dit artikel