nieuws

Nieuw zuivelmerk ziet het daglicht

Algemeen

Het Boerengilde heeft een nieuw zuivelmerk ‘Weide Weelde’ gelanceerd. Het merk is aanvankelijk te koop bij Jumbo Supermarkten, Poiesz, Deen en Plus.

Dit nieuwe zuivelmerk is een initiatief van het Boerengilde, bestaande uit 12 boeren uit Noord Nederland. Zij zeggen rekening te houden met weidevogels, andere natuur en laten de koeien buiten leven. De zuivel (yoghurt, melk en karnemelk) bevat alleen natuurlijke ingrediënten. Het door de boeren opgestelde Gildekader zorgt voor heldere afspraken over maatregelen voor weidevogels, weidegang van koeien en duurzaamheid.

Lancering

Fred Wouters (Vogelbescherming), Carin van Leeuwen (Jumbo Supermarkten), Adrian Langereis (NoorderlandMelk) en gildeboer Jelle Reijenga hebben Weide Weelde officieel gelanceerd. Gildeboer Catharinus Wierda: “Van elke verpakking gaat 2 cent naar de gildeboeren om de natuur op hun bedrijven verder te ontwikkelen.”Herman Wijffels vindt verbinding de kern van dit product. “Dachten we eerder vanuit specialismen, nu draait het om de verbinding tussen al die thema’s; economie, natuurbeheer, marktwerking, toekomst. Het past in die zin heel goed in deze tijd. We zijn bezig, gezamenlijk, de wereld weer heel te maken.”

Reageer op dit artikel