artikel

Expertpanel: Wat is er nodig om de recyclebaarheid van verpakkingen te vergroten?

Algemeen

Expertpanel: Wat is er nodig om de recyclebaarheid van verpakkingen te vergroten?

Voor het recyclen van verpakkingen is een ketenaanpak van groot belang. Hoe kan de recyclebaarheid van verpakkingen vergroot worden, zowel in kwaliteit als in kwantiteit? Vier experts uit de keten geven daarop hun visie. Deze nieuwe rubriek is verschenen in VMT 3 van 22 maart 2019.

Michaël Nieuwesteeg

directeur NVC Nederlands Verpakkingscentrum

Michael Nieuwesteeg“De recyclebaarheid van verpakkingen kan beter, zeker als je ziet hoeveel geld we eraan kwijt zijn. Het kost nu 60 tot 120 miljoen euro om 100.000 ton plastic in te zamelen. Dat is dus 600 tot 1.200 euro per ton. Het zou goed zijn als de recyclesector meer aangespoord wordt tot innovatie, zodat bedrijven met high-end producten met toegevoegde waarde komen. Ook in het Design for Intended Use (DIU) zijn stappen te zetten, wetende dat je de facto geleegde verpakkingen creëert.

Recyclen omvat twee fases: Collect & Control (C&C) en Backend Technology (BET). Bij C&C is het noodzakelijk te weten in welke hoeveelheden en in welke gedaante de geleegde verpakkingen in een regio worden ingezameld. Bij BET is het belangrijk je goed te realiseren dat materialen met energie weer in een eerdere staat worden teruggebracht, maar dat de verpakkingshandeling als zodanig niet meer terug te draaien is. Het doel is dus niet 100 procent recyclen, maar milieuproblemen voorkomen. Dat doe je door de juiste materiaalkeuze in het front-end, een zodanig design dat het doel van verpakken wordt bereikt (DIU), door in te spelen op de beschikbare C&C-faciliteiten en aan te sluiten op een adequate back-end technologie. Zo speelt elke schakel een rol.”

Vincent Mooij

manager SUEZ.circpack

Vincent Mooij“Een recyclebare verpakking begint met het begrijpen van de verschillende stappen die recycling mogelijk maken. Hoe en waar wordt mijn verpakking ingezameld? Hoe gedraagt mijn verpakking zich in de sortering? Kan het gebruikte materiaal verwerkt worden tot nieuwe grondstof? Kennis van de gebruikte technieken en de volgorde daarvan zijn essentieel om ervoor te zorgen dat een verpakking uiteindelijk gerecycled kan worden.

Het uiteindelijke doel is om de materialen van de recyclebare verpakkingen weer op een hoogwaardige manier in te zetten. In een tweede of derde leven moeten ze dus een vergelijkbaar virgin of primair materiaal kunnen vervangen. Op dit moment is de ideale verpakking van slechts één materiaal gemaakt en is ze transparant of licht van kleur. En als de verpakking een etiket bevat, dan sluit het materiaal daarvan aan bij de recycling van het hoofdmateriaal. Zo kun je een verpakking steeds weer inzetten als grondstof voor nieuwe producten.

De uitdaging bij design-for-recycling zit hem in het garanderen van de uitstraling, kwaliteit en houdbaarheid van het product, zonder daarbij te kiezen voor materialen die het recycleproces verstoren. Wat de ideale combinatie is, verschilt per product en verpakking. Maar mogelijk is het zeker.”

Miranda Boer

manager pr en communicatie Afvalfonds Verpakkingen

Miranda Boer“In 2017 is 78 procent van alle op de markt gebrachte verpakkingen gerecycled. Dat is ruim boven de Nederlandse doelstelling van 70 procent en de EU-doelstelling van 55 procent.

In de recycling van kunststofverpakkingen kunnen nog stappen worden gezet. Voor een steeds hoogwaardigere toepassing van gerecycled kunststof is een verdere kwaliteitsslag noodzakelijk, zowel bij de inzameling als bij de sortering en de recycling. Dan sluit het aanbod aan op de gevraagde kwaliteit van de grondstof. Ook de recyclebaarheid van verpakkingen speelt daarbij een rol. Bedrijven hebben hier steeds meer aandacht voor en zetten belangrijke stappen in de verduurzaming ervan.

Om de recyclebaarheid van verpakkingen verder te stimuleren, voerde het Afvalfonds Verpakkingen dit jaar een tariefdifferentiatie in voor vormvaste kunststof verpakkingen. In 2019 geldt het lage tarief van 38 eurocent per kilo in plaats van 64 eurocent voor goed uit te sorteren en te recyclen vormvaste kunststof verpakkingen met een positieve marktwaarde. Bedrijven die goed recyclebare en sorteerbare verpakkingen gebruiken, worden dus beloond. Zo hopen wij een bijdrage te kunnen leveren om de hoeveelheid recyclebare verpakkingen te vergroten.”

Dick de Koning

mede-eigenaar Packz

Dick de Koning“Wat mij betreft is er nu te veel aandacht voor recyclen, terwijl je je eerst moet afvragen: is een verpakking wel nodig en wat is het juiste concept of systeem? FrieslandCampina heeft bijvoorbeeld 17,5-literpakken melk kunnen vervangen door één ongekoelde bag-in-box. Daarmee bespaar je materiaal en energie. Om de recyclebaarheid te verbeteren, is het belangrijk dat partijen in de keten beter gaan samenwerken. Zo kunnen fabrikanten verpakkingen ontwikkelen die daadwerkelijk apart worden ingezameld of uitgesorteerd. En zo kunnen afvalverwerkers systemen inzetten waarmee dat uitsorteren beter gaat. Er komen steeds meer goede platforms waarin ketenpartijen met elkaar samenwerken, zoals Plastic Pact NL en Alliance to End Plastic Waste.

Ook in innovatie worden stappen gezet. PET-flessen bijvoorbeeld zijn al goed te recyclen. De recyclebaarheid van veel andere verpakkingen kan beter door een ander design. Fabrikanten houden nog altijd graag vast aan hun huidige verpakking, bijvoorbeeld omdat het bij hun merkwaarde past. Ook moeten we de impact van drukinkten en lijmen niet onderschatten. Voor de recyclebaarheid is het belangrijk dat de materialen zo schoon mogelijk terug in de keten komen. Ook zijn nog stappen te zetten in het volledig leegmaken van verpakkingen door de consument.”

Reageer op dit artikel