artikel

Column: Integer handelen

Algemeen

Column: Integer handelen

Mij werd gevraagd of ik het leuk vind bij mijn afscheid van VMT nog een column te schrijven. Het antwoord was snel gegeven. Iets lastiger is het om bijna 28 jaar te comprimeren tot 400 woorden waar kwaliteitsmanagers iets mee kunnen. Een poging. Dit artikel is verschenen in VMT 2 van 22 februari 2019.

Mijn grootste teleurstelling. Dat audits na ruim 20 jaar geen goed beeld geven van de werkelijke bedrijfssituatie. Ook Ketenborging.nl zal dat niet afdoende veranderen. Zolang producenten hun eigen keurmeester betalen, gaat er onnodig veel tijd, middelen en geld verloren. Frustrerend.

Waar ik trots op ben. Op het boek Microbiologie van Voedingsmiddelen. Daarin weet de zeer deskundige, gedreven redactie telkens weer de gewijzigde ISO-normen te vertalen naar de praktijk van laboratoria en kwaliteitsafdelingen. Daarnaast op de verkiezing van de Kwaliteitsmanager Food van het Jaar – samen met het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) – die aandacht vraagt voor het mooie vak kwaliteitsmanagement en zijn integere beoefenaren. En verder op de vele artikelen en bijeenkomsten, waarmee VMT met onder meer TNO en Allergenen Consultancy bij levensmiddelenproducenten aandacht vroeg voor het belang van een goed werkend allergenenmanagement.

Waar ik mij zorgen over maak. Bij voedselveiligheid en kwaliteit denk ik vooral aan de steeds grotere druk waarmee kwaliteitsmanagers in het mkb moeten omgaan. Enerzijds breidt hun takenpakket telkens weer uit en neemt de druk van het hoger management op hun integer handelen toe. Anderzijds moeten kwaliteitsmanagers steeds vaker tegenover rechters verantwoording afleggen over misstanden in het eigen bedrijf die hebben geleid tot ernstige gevolgen voor de volksgezondheid. Dit vereist dat integriteit rotsvast verankerd is in hun geest en besluitvorming en ook in dat van hun hoger management. Wanneer dat hoger management niet pal achter hen staat, wordt voor hen het vinden van integere kwaliteitsmanagers steeds meer een zoektocht naar een speld in een hooiberg.

Grootste wens voor de toekomst? Producenten moeten transparanter zijn over het produceren van veilige voedingsmiddelen met alle kwaliteitsdilemma’s die daarbij horen. Ook dienen producenten en ngo’s meer te overleggen, niet het onmogelijke te willen en genuanceerd te communiceren. De NVWA zou het voedselveiligheidssysteem weer vaker via onder andere controlemonsters moeten verifiëren.

Ik realiseer me dat ik altijd te maken heb gehad met de top van de markt en dat veel kwaliteitsmanagers elders onder moeilijkere omstandigheden werken dan deze collega’s. Hoe moeilijk het soms ook is, bedenk dat integriteit en gezondheid uw grootste goed zijn. De kwaliteitsmanager die dat voor ogen houdt en daarnaar handelt, kan de grootste uitdagingen aan. Ik wens u dan ook veel plezier en integriteit.

Hans Damman werkte tot 1 februari als projectredacteur bij VMT, hansdamman@kpnmail.nl

Reageer op dit artikel