artikel

Young QA: Hoe kan de interesse in kwaliteitsbewustzijn hoger?

Algemeen

Young QA: Hoe kan de interesse in kwaliteitsbewustzijn hoger?

Jonge kwaliteitsprofessionals stellen in deze rubriek een vraag aan een ervaren vakgenoot. Deze nieuwe rubriek is verschenen in VMT 1 van 25 januari 2019.

Deze keer vraagt Bas Noort, kwaliteitsmanager bij Verstegen Spices & Sauces: ‘Binnen ons bedrijf is op de werkvloer al veel kwaliteitsbewustzijn, maar we willen dit continu verbeteren en verhogen. Hoe zou jij de interesse hiervoor – betrokken zijn we wel, maar een verhoogde interesse heeft meer effect – bij de medewerkers verhogen?’ Gea Stevens van FrieslandCampina geeft antwoord.

De eerste vraag is: Wat is het gewenst niveau van kwaliteitsbewustzijn? Als organisatie moet je duidelijk zijn over de kwaliteitseisen die je stelt aan de te leveren producten of diensten. Ook moet er controle zijn op de kwaliteit die je beoogt. Maak je medewerkers daar dus bewust van. Toolbox-sessies en trainingen zijn daarvoor goede instrumenten.

Kwaliteit begint bij leidinggevenden. Zij kunnen het bewustzijn van de medewerkers verhogen door zelf – in hun dagelijkse werk – te laten zien dat deze eisen serieus worden genomen. Ook kunnen zij regelmatig confirmatierondes lopen om te confirmeren dat de eisen worden nageleefd. Alleen al het doen ervan en hierover in gesprek gaan, laat zien dat je kwaliteit serieus neemt en dus belangrijk is: ‘Kwaliteit is erg belangrijk want mijn leidinggevende neemt er de tijd voor en vraagt ernaar’.

Mijn ervaring is dat medewerkers graag vertellen over hun werk, trots zijn op wat ze doen en maken. Ga je het gesprek aan, dan kunnen ze hun dagelijkse ervaringen uitwisselen. Vaak zien ze ook verbetermogelijkheden: zij doen en zien dit namelijk iedere dag. Bespreek tijdens de confirmaties wat beter kan, bijvoorbeeld duidelijkere normen of betere werkinstructies. Stimuleer de medewerker om deze zelf direct te gaan verbeteren. Is dit niet mogelijk? Dan kan de leidinggevende dit in gang zetten. Door deze confirmaties worden medewerkers meer alert en kritisch op fouten, onjuistheden en onvolkomenheden. Je kunt per keer een onderwerp pakken, het hoeft niet altijd lang te duren. Tijdens elke confirmatie die ik loop op mijn eigen afdeling of in de fabriek leer ik écht altijd iets nieuws of kom tot nieuwe inzichten.

Beloon ook initiatieven om de kwaliteit te verbeteren, bijvoorbeeld door het ‘verbeteridee van de week’ te benoemen. Naast een schouderklopje voor de initiator stimuleer je anderen met ideeën te komen. Zo zorgt het voor een positief sneeuwbaleffect. Wat je ook vaak ziet bij ‘Safety’ is dat medewerkers onveilige situaties kunnen melden, zodat deze op te lossen zijn voordat ze echt tot een ongeval kunnen leiden. Geen meldingen betekent vooral een te laag veiligheidsbewustzijn: er is altijd wel iets wat veiliger kan. Hetzelfde geldt voor kwaliteit. Wij stimuleren het melden van onvolledigheden of onhygiënische situaties in het proces. Dan zijn gelijk acties te ondernemen, uit te zetten en op te pakken. Deze meldingen komen terug in ochtendwerkoverleggen. Hierdoor blijft kwaliteit continu onder de aandacht en worden acties genomen voor continue kwaliteitsverbetering. Zijn er geen meldingen gedaan? Ook daar hebben we aandacht voor: er is altijd wel iets wat kwalitatief beter kan, dus het bewustzijn moet weer omhoog.

Gea StevensGea Stevens is clustercondensed-manager QA bij FrieslandCampina (Leeuwarden) en Kwaliteitsmanager Food 2018

Reageer op dit artikel