artikel

De visie van: Michel Driessen

Algemeen

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moet de CO2-uitstoot drastisch naar beneden. Het Rotterdamse familiebedrijf in kruiden en specerijen Verstegen ziet in het aanleggen van voedselbossen het antwoord op de vraag naar verduurzaming. Maar wat zijn voedselbossen en hoe werken ze? Ceo Michel Driessen, de vierde generatie aan het roer bij Verstegen, geeft uitleg. Deze nieuwe rubriek is verschenen in VMT 1 van 25 januari 2019.


CV

Michel Driessen werd in 1978 geboren in Rotterdam. In 1994 begon hij bij Verstegen op de salesafdeling. In 2009 nam Driessen het bedrijf over van zijn vader. Sindsdien is hij eigenaar/ceo van Verstegen Spices & Sauces.


“Als familiebedrijf is het heel logisch om op te komen voor onze planeet, het zit in ons DNA. We werken immers voor de kinderen van onze kinderen. Daarom heeft Verstegen een doordacht duurzaamheidsbeleid om een positieve bijdrage te leveren aan de natuur. Zo zullen we moeten zorgen dat de natuur meer ruimte krijgt om uit te breiden, in plaats van verder te krimpen. Iedereen weet dat bomen en struiken CO2 opnemen. Toch lijkt er met de huidige manier van landbouw steeds minder plek te zijn voor deze natuur. Het draait vooral om het zo laag mogelijk houden van de kostprijs. Tegelijkertijd kun je je afvragen of onze huidige manier van landbouw wel zo efficiënt is. Onderzoek wijst uit dat grote plantages niet gunstig zijn voor gewassen, de oogst, de bodem, de waterhuishouding en de biodiversiteit. Bij Verstegen willen we deze tendens omdraaien en focussen op kwaliteit en toegevoegde waarde. Niet op winstmaximalisatie.”

Voedselbossen zijn de toekomst

“Wij geloven dat we met het aanplanten van voedselbossen de opwarming van de aarde kunnen beperken en tegelijkertijd kunnen focussen op het verbeteren van de kwaliteit van onze kruiden en specerijen. Voedselbossen zijn bossen waar diverse planten, bomen en struiken door elkaar heen staan. Het idee is dat er in lagen vegetatie wordt gewerkt. De onderste laag bestaat uit kruiden of groenten. In de laag daarboven groeien struiken met specerijen, bessen of vruchten. De bovenste laag bestaat uit bomen met fruit of noten.”

“Studies, zoals die van Wageningen University & Research (WUR), wijzen uit dat het aanleggen van voedselbossen veel voordelen oplevert. Ze zorgen voor meer biodiversiteit, hogere rendementen voor boeren, gezondere planten, een betere oogstkwaliteit en een betere bodemgesteldheid. Daarnaast dragen ze bij aan CO2-verlaging en zijn pesticiden of meststoffen en gewasrotatie overbodig. Ook kan een boer met een voedselbos andere inkomstenbronnen creëren op hetzelfde stuk land. Om zo beter te ondernemen en tegelijk bij te dragen aan een gezondere omgeving.”

Onderzoek naar mogelijkheden en kansen

“Het aanleggen van voedselbossen is pionieren. Hierbij loop je natuurlijk ook tegen nog onbekende zaken aan. Zo vergt ieder klimaat en elke bodemgesteldheid andere combinaties van planten, struiken en bomen om alle voordelen van voedselbossen te behalen. Ook is nog niet helemaal bekend hoe bepaalde vormen van vegetatie op elkaar reageren. Wat wel heel duidelijk blijkt, is dat kruiden als onderste laag heel goed gedijen in voedselbossen. En dat is voor een bedrijf als dat van ons natuurlijk goed nieuws.”

“In Nederland worden voedselbossen al op verschillende plaatsen toegepast. Maar bij Verstegen gaan we voor onze kruiden en specerijen terug naar de oorsprong. En dat betekent vaak telen in een tropisch klimaat. Daarom hebben we onszelf de vraag gesteld: ‘Zijn voedselbossen in een tropisch klimaat ook mogelijk? En welke rol kunnen kruiden en specerijen daarin spelen?’ Dit gaan wij als bedrijf verder uitzoeken de komende tijd. Door bijvoorbeeld samen met boeren op proeflocaties onderzoek te doen. En door te onderzoeken hoe we businesscases kunnen creëren die lokale boeren helpen aan een gezonde en rendabele onderneming. Een onderneming die bijdraagt aan een gezondere omgeving en klimaat.”

De combinatie blockchain-voedselbos

“Om voedselbossen effectief in specerijenketens toe te passen, moet je een aantal zaken weten. Bijvoorbeeld wie de boeren zijn die onze specerijen verbouwen. Het zijn vaak kleine ondernemingen in afgelegen, moeilijk te bereiken dorpjes. Hier kan blockchain ons helpen doordat boeren informatie over oogsten en kwaliteit zelf invoeren op een online platform. Aan de boer betaalde prijzen worden bekendgemaakt om te kunnen controleren of de afspraken wel worden nagekomen. Uiteraard zijn dit prijzen die passen in een leefbaar loon. Eerlijke prijzen – en mogelijk microkredieten – zijn nodig voor het investeren in voedselbossen.”

“Daarnaast verzamelen we kennis over voedselbossen, samen met specialisten van onder andere universiteiten en delen we die met de boeren. Verstegen gaat kijken hoe de combinatie blockchain en voedselbossen verder uit te bouwen is. Daarnaast werken we aan draagvlak bij lokale overheden.”

“Verstegen is ook actief in het SpiceUp-programma, dat boeren voorziet van actuele (geo)informatie voor hun teelt. De data, die onder andere van satellieten komen, kunnen we ook gebruiken bij het aanleggen van voedselbossen. Zo kunnen er metingen worden gedaan voor grote stukken land. Ideaal voor de boer die zijn land zo beter kan bewerken: hij krijgt informatie over waterbehoefte, maar ook over mogelijke ziektes en ongedierte. Ook ontbossing en herbebossing zijn te herkennen door de tijd heen. Hierdoor kun je dus zien hoe verschillende systemen presteren onder extreme weersomstandigheden en hoe snel ze weer productief zijn (climate resilience).”


Verstegen Spices & Sauces

Familiebedrijf Verstegen Spices & Sauces is in 1886 opgericht in Rotterdam, waar het nog altijd gevestigd is. Het bedrijf maakt kruiden, specerijenmengsels, sauzen en marinades. Michel Driessen (1978) behoort tot de vierde generatie en is eigenaar/ceo van het bedrijf.


Voor mens, maatschappij en milieu

“Wat we eigenlijk willen met Verstegen, is de wereld gaan bebossen. Wij willen nóg beter gaan zorgen voor de kruiden- en specerijenketens waarin we actief zijn. Zorgen voor de mens, de maatschappij en het milieu, door het stimuleren van duurzaam ondernemerschap. Met als doel de kwaliteit van onze kruiden en specerijen nog verder te verbeteren en een nog constantere stroom van deze goede kwaliteit te krijgen. We willen steeds verder wegblijven van prijsschommelingen door wereldmarktprijzen en vooral heel veel voedselbossen aanleggen. Om dat écht goed te doen, beginnen we kleinschalig. In Bangka, in Indonesië, starten we met 2,5 hectare voedselbos. Hierbij ligt de focus op de peperproductie. Tegelijkertijd wordt een nulmeting gedaan in andere gebieden in Indonesië, maar ook in India en Zuid-Amerika. Daarna gaan we onderzoeken in welke landen we voedselbossen verder kunnen toepassen.”

“SpiceUp, blockchain en voedselbossen zijn enkele voorbeelden van projecten die binnen Verstegen meehelpen aan onze missie om de aarde weer gezond te maken. Misschien is dit wereldwijd maar een druppel op een gloeiende plaat, maar wij vinden dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Is het immers niet, gezien de huidige staat van ons klimaat, een verplichting van ons allemaal om beter voor die ene planeet te zorgen?”

Reageer op dit artikel